Łukasz Bąbol dyrektorem departamentu sprzedaży sieci własnej majątkowego Allianz

0
1410

1 czerwca stanowisko dyrektora departamentu sprzedaży sieci własnej TUiR Allianz Polska obejmie Łukasz Bąbol. Menedżer został wybrany w procesie rekrutacji przeprowadzonej po podjęciu decyzji o rozdzieleniu w ramach majątkowej spółki Allianz zarządzania siecią wyłączną i zarządzania relacjami z multiagencjami.

– Mam dużą satysfakcję, że Łukasz Bąbol wykorzysta swoje dotychczasowe doświadczenia i znajomość Allianz do zarządzania i rozwijania sieci agentów wyłącznych. Życzymy mu wielu sukcesów i dużo satysfakcji. Bardzo sprawnie przechodzimy od słów do czynów, jeśli chodzi o nowy model zarządzania  sprzedażą agencyjną. Naszym wspólnym celem jest konsekwentne wzmacnianie pozycji na rynku majątkowym – mówi Adam Moczydłowski, członek zarządu TUiR Allianz Polska.

Łukasz Bąbol jest związany z Allianz Polska od 8 lat. Przez ostatnie 3 lata odpowiadał za zarządzanie masowymi produktami majątkowymi oraz ich rozwój, a także ocenę ryzyka. Wcześniej zarządzał produktami życiowymi i zdrowotnymi, jak również odpowiadał za rozwój narzędzi sprzedażowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje też wdrażanie nowych rozwiązań produktowych i rozwój procesów sprzedażowo-obsługowych dla pośredników w Proamie (2011–2016) i Liberty Direct (2008–2011).

Nominacja nowego dyrektora to efekt niedawnej decyzji zakładu o nowym podejściu do zarządzania siecią wyłączną majątkowego Allianz oraz do zarządzania współpracą z multiagencjami. Ze względu na różnice pomiędzy nimi, wymagające innego podejścia, różnych kompetencji i zakresu działań, zdecydowano się na wprowadzenie modelu z zadaniami rozdzielonymi pomiędzy dyrektora zarządzającego siecią agencyjną wyłączną oraz dyrektora odpowiedzialnego za współpracę z multiagencjami. 

(AM, źródło: Allianz, gu.com.pl)