Marcin Gadomski wiceprezesem zarządu Pekao S.A. ds. ryzyka

0
286

16 czerwca rada nadzorcza banku Pekao S.A., którego wiodącym akcjonariuszem jest PZU SA, powołała Marcina Gadomskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar zarządzania ryzykiem. 1 lipca obejmie on stanowisko, na którym zastąpi Marka Lusztyna. Z kolei funkcję dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego banku objął Rafał Friedrichowicz.

– Doświadczenie Marcina Gadomskiego oraz jego znajomość Pekao gwarantuje, że w trudnym czasie pandemii dobra praktyka banku w obszarze ryzyka będzie w pełni kontynuowana i rozwijana z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Mamy jeden z najlepszych zespołów zarządzających polityką ryzyka na naszym rynku. Wyniki Pekao wielokrotnie potwierdziły, że nasza strategia jest bardzo dobra i odpowiedzialna. W dużym stopniu to właśnie dzięki zespołowi, który współtworzył i nadzorował nowy zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykami, bank jest dobrze przygotowany na czas kryzysu i przyszłych wyzwań – mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Pekao S.A.

Marcin Gadomski jest obecnie dyrektorem ds. ryzyka kredytowego w Pionie Zarządzania Ryzykami. W trakcie pełnienia obowiązków prezesa zarządu przez Marka Lusztyna (listopad 2019 r. – kwiecień 2020 r.) był wiceprezesem nadzorującym Pion Zarządzania Ryzykami w banku. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie doradczej Ernst&Young (obecnie EY). Następnie związany był z Deloitte Advisory. W latach 2012–2016 Marcin Gadomski pełnił funkcję dyrektora w Departamencie Ryzyka banku Millennium. Od sierpnia 2018 r. sprawował funkcję członka zarządu Pekao Banku Hipotecznego nadzorującego zarządzanie ryzykiem. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.

Rafał Friedrichowicz posiada 21-letnie doświadczenia w instytucjach finansowych, od 2007 r. pracuje w Pekao S.A. Wcześniej pracował m.in. w Ernst&Young oraz Citibanku. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, certyfikację ACCA/FCCA, Risk Diploma z SDA Bocconi oraz jest w trakcie uzyskiwania certyfikacji FRM. Jest magistrem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek finanse i rachunkowość.

(AM, źródło: Pekao)