Marek Niechciał odszedł z zarządu UFG

0
1027

27 lutego Marek Niechciał złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przyczyny rezygnacji są nieznane. – Bardzo dziękujemy prezesowi Niechciałowi za wkład pracy w funkcjonowanie i rozwój Funduszu – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, prezeska zarządu UFG.

Marek Niechciał zasiadał w zarządzie UFG od 1 lutego 2020 roku. Odpowiadał w nim za realizację funkcji gwarancyjnych, zarówno dla sektora ubezpieczeniowego, jak i turystycznego.

Wcześniej przez ponad trzy i pół roku zajmował stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którą to funkcję pełnił również w latach 2007–2008. Od 2008 roku był doradcą w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2007–2012 członkiem Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, w tym jej wiceprzewodniczącym. Był zastępcą dyrektora ds. gospodarczych Departamentu Komitetu Rady Ministrów. Związany również między innymi z Urzędem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Był także dziennikarzem specjalizującym się w tematyce ekonomicznej.

Obecnie skład zarządu Funduszu przedstawia się następująco: Małgorzata Ślepowrońska, prezeska, Hubert Stoklas, wiceprezes, oraz Radosław Bedyński, wiceprezes.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl