Maxi Tarcza pomoże w organizacji naprawy czy pogrzebu

0
687

Maxi Tarcza – taką nazwę nosi wspólna oferta Polskiej Grupy Brokerskiej i Europ Assistance Polska, w ramach której ubezpieczeni mogą liczyć na pomoc w domu, medyczną, NNW, funeral assistance (wsparcie w przypadku pogrzebu), drugą opinię medyczną, pomoc w sytuacji nieautoryzowanych transakcji internetowych, wsparcie w ochronie tożsamości oraz pomoc na wypadek zachorowań wywołanych COVID-19.

– Jest mi niezmiernie miło, iż dzięki partnerskiej współpracy w tak krótkim czasie udało nam się rozszerzyć dotychczasowe ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych o ochronę przeciwko COVID-19. Wymagało to od nas wielu intensywnych przemyśleń, analiz potrzeb i rozmów ze specjalistami, a także szybkich i owocnych negocjacji. Dzięki temu wprowadziliśmy wiele zmian rozszerzających zakres ochrony, a także tworzących istotne udogodnienia dla naszych obecnych i nowych klientów – powiedział Mariusz Goetze, prezes zarządu Polskiej Grupy Brokerskiej.

W razie awarii w lokalu assistance domowe zapewnia posiadaczom Maxi Tarczy wsparcie specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza). Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty dojazdu oraz robocizny, natomiast koszty części zamiennych lub użytych materiałów niezbędnych do usunięcia szkody ponosi ubezpieczony. Może on też liczyć na zabezpieczenie mienia w postaci jego dozoru lub transportu, a jeżeli wskutek zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem lokal nie nadaje się do zamieszkania, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego i jego rodziny do wskazanego miejsca albo hotelu na terytorium RP. Z kolei w razie awarii sprzętu RTV/AGD, klient może liczyć na organizację i pokrycie kosztów interwencji specjalisty w zakresie naprawy.

Assistance medyczny zapewnia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza/pielęgniarki, dostawy podstawowych artykułów spożywczych czy transportu medycznego. Ponadto, jeżeli wskutek powyższych okoliczności ubezpieczony musi zostać poddany hospitalizacji, zapewnione są takie świadczenia, jak pomoc domowa po hospitalizacji, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, opieka nad zwierzętami domowymi (psami i kotami), pomoc psychologa, rehabilitacja, refundacja leków po hospitalizacji czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Jeśli objęty ochroną jest hospitalizowany dłużej niż 14 dni, Centrum Alarmowe pokrywa lub refunduje koszty podstawowych rachunków (gaz, prąd, internet, czynsz). Dodatkowo, na życzenie ubezpieczonego, otrzymuje on nielimitowany dostęp do infolinii informacyjnych, w tym infolinii medycznej, serwisu informacyjnego dla rodziców czy telefonicznej konsultacji lekarskiej.

Maxi Tarcza zapewnia też dostęp do drugiej opinii medycznej. W ramach pakietu klienci mogą liczyć na drugą opinię lekarza krajowego lub zagranicznego, na tele- lub wideo konsultację albo na wizytę specjalisty z ośrodka referencyjnego, a także telekonsultację medyczną ogólną czy transport medyczny.

Oferta zapewnia również ubezpieczonemu, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł, wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie Tabeli Trwałego Inwalidztwa. Dodatkowo pakiet zapewnia organizację i refundację kosztów wizyty u lekarza specjalisty (ortopeda), a także dostęp do nielimitowanej infolinii medycznej. Ponadto w pakiecie znajdują się świadczenia pomocne w razie konieczności zorganizowania pogrzebu ubezpieczonego.

Maxi Tarcza zapewnia też wsparcie w sytuacji utraty dokumentów w następstwie kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju. Centrum Alarmowe pomoże w zastrzeganiu wszystkich posiadanych kart płatniczych i kredytowych, zgłoszeniu faktu zagubienia, w uzyskaniu dokumentów zastępczych za granicą, organizacji i pokryciu kosztów biletu powrotnego do kraju, czy też zrefunduje koszty poniesione na wyrobienie duplikatu dokumentów. Ubezpieczenie zapewni również pomoc w przypadku nieautoryzowanych transakcji internetowych. Klienci mają zagwarantowany zwrot utraconych środków do 1 tys. zł.  

Polisa zapewnia także pomoc w przypadku zachorowania wywołanego COVID-19 – od pomocy profilaktycznej, pomocy w czasie kwarantanny, pobytu w szpitalu po opiekę po hospitalizacji. Klienci mogą skorzystać ze zdalnej konsultacji medycznej, telekonsultacji psychologicznej, zdalnego wsparcia IT, zakupów z dostawą do domu, transportu medycznego, opieki nad osobami starszymi czy dziećmi. W sytuacji gdy ubezpieczony trafi do szpitala, polisa zapewnia również wsparcie finansowe w postaci dziennej wypłaty świadczenia lub jednorazowej wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy ubezpieczony trafił na OIOM.

(AM, źródło: Europ Assistance)