MetLife: Nowe ubezpieczenie „Uszkodzenie Ciała po Wypadku”

0
593

MetLife wprowadził do oferty dodatkowe indywidualne ubezpieczenie „Uszkodzenie Ciała po Wypadku”, które zapewnia ochronę nawet przy niewielkich urazach.

– Polisa NNW, nawet najlepiej dopasowana, przed wypadkami nas nie uchroni, ale zabezpieczy przed ich skutkami finansowymi. Jednak tego typu produkty najczęściej zapewniają wypłatę świadczenia w przypadku stwierdzenia tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu, a za takie zazwyczaj są uznawane uszkodzenia ciała, które są nieodwracalne i nie rokują poprawy. Wiele urazów, np. ran, zwichnięć, skręceń czy złamań, nie powoduje trwałego uszczerbku i w związku z tym nie są one obejmowane ochroną. Z punktu widzenia klientów bardzo ważne jest, aby zakres ubezpieczenia był jak najszerszy i nasz nowy produkt to oferuje. Naszym celem jest też szybka wypłata świadczenia, od razu po wypadku, tak aby klienci nie musieli czekać na zakończenie procesu leczenia czy rehabilitacji. W przypadku urazu potrzebny jest szybki dostęp do pieniędzy i rehabilitacji, a dzięki naszej ofercie klienci nie będą musieli ponosić kosztów z tym związanych – mówi Bożena Trzaska, dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych MetLife.

Oprócz wsparcia finansowego za konkretne zdarzenie w ramach umowy, dostępny jest bezpłatny Pakiet Rehabilitacyjny Assistance, który klienci otrzymują w razie wypadku przy sumie ubezpieczenia równej lub wyższej niż 50 tys. zł. Pakiet dostępny jest zarówno dla ubezpieczonego, jak i współubezpieczonego. Zakres usług assistance został dopasowany do najczęstszych potrzeb klientów po wypadku i obejmuje organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji, konsultacji lekarzy specjalistów, ortopedy czy chirurga, zakupu lub wypożyczenia oraz dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny czy infolinię medyczną.

Umowa „Uszkodzenie Ciała po Wypadku” zawierana jest na 5 lat, automatycznie przedłużana na kolejne 5-letnie okresy i trwa do końca umowy podstawowej lub do 75. roku życia osoby ubezpieczonej. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 100 tys. zł.

Ubezpieczenie dostępne jest jako umowa dodatkowa do umów podstawowych: „MetLife na Życie”, „MetLife Gwarancja Jutra”, „Gwarantowana Emerytura+” oraz „MetLife Gwarantowana Ochrona”:

(AM, źródło: MetLife)