Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega przed mocnym spowolnieniem

0
664

W kwietniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekiwał, że aktywność w światowej gospodarce, mierzona produktem krajowym brutto, wzrośnie w tym i w przyszłym roku o 3,6 proc., zamiast – odpowiednio – o 4,4 i 3,8 proc., jak oceniał w styczniu. Teraz nawet te kwietniowe przewidywania jawią się jako nadmiernie optymistyczne – czytamy w podsumowaniu najnowszych prognoz gospodarczych MFW w „Parkiecie”.

Opublikowane w środę prognozy MFW sugerują, że globalny PKB zwiększy się w tym roku o 3,2 proc., a w kolejnym o 2,9 proc., po zwyżce o 6,1 proc. w 2021 r. Ta rewizja prognoz wskazuje na gasnący wzrost w trzech największych gospodarkach świata – USA, Chinach i strefie euro, jak tłumaczy cytowany przez „Parkiet” główny ekonomista MFW Pierre-Olivier Gourinchas.

Wśród zagrożeń dla wzrostu gospodarczego eksperci MFW wymieniają m.in. dalszy wzrost cen surowców energetycznych oraz spadek ich podaży, a także uporczywość inflacji i konieczność bardziej zdecydowanego zacieśnienia polityki pieniężnej w głównych gospodarkach, kryzys zadłużeniowy w niektórych gospodarkach wschodzących oraz klęskę głodu i niestabilność polityczną, do której mogłaby doprowadzić.

Więcej: parkiet.com z 27 lipca, Grzegorz Siemończyk, „2023 może być w światowej gospodarce jednym z najsłabszych w ostatnim półwieczu”

(KS, źródło: parkiet.com)