Mimo niepewności w sektorze energetycznym, presja cenowa na rynku ubezpieczeń może się zmniejszyć

0
411

Wahania na rynku energetycznym, który nadal stoi w obliczu wielu wyzwań, będą się utrzymywać. Niepewność z nich wynikająca jest jednym z czynników, które podsycają dalszy wzrost cen ubezpieczeń w całym sektorze  –  wynika z opublikowanego przez WTW Przeglądu Rynku Energii (WTW Energy Market Review).

Wyzwania dla rynku energetycznego to m.in.:

  • konieczność przejścia na zeroemisyjność,
  • dramatyczne wahania cen,
  • niedostatecznie rozwinięte strategie rozwoju i adaptacji alternatywnych źródeł energii,
  • zmienne tło regulacyjne.

Przegląd obejmuje teksty autorstwa ekspertów z WTW, którzy poruszają takie tematy, jak:

  • strategie optymalizacji ryzyka w przypadku potencjalnej recesji,
  • maksymalizacja zwrotu z kapitału poprzez ocenę wartości ubezpieczeniowej,
  • zrozumienie ryzyka w łańcuchu dostaw,
  • pokonywanie „bariery kompetencji”.

W części „Optymalizacja ryzyka: Strategie na nadciągającą recesję” Andy Smyth, lider WTW Risk & Analytics w Londynie, wskazuje, że menedżerowie ds. ubezpieczeń muszą w pełni zrozumieć kluczowe czynniki ryzyka, to jak można je zniwelować oraz to, jak różne strategie równoważą koszty i potrzebę ochrony.

Justin Paglio, dyrektor ds. Ryzyka, Rachunkowości Śledczej i Kompleksowych Roszczeń WTW, pisze w „Przeglądzie wartości ubezpieczeniowych: Jak maksymalizować zwrot z kapitału”, że nowe środowisko inflacyjne zmieniło wartość aktywów. Menadżerowie ryzyka powinni ponownie oceniać je w celu zoptymalizowania transferu ryzyka i wsparcia polityki badania podatności na ryzyko i odpowiedniego wykorzystania zasobów.

Jim Walker, inżynier Kontroli Ryzyka WTW w obszarze Zasobów Naturalnych, tłumaczy, w jaki sposób brak kompetencji przyczynił się do wielu głośnych, historycznych strat na rynku offshore. Wyjaśnia, jak system zarządzania i gwarancji może zmniejszyć ryzyko.

Część druga przeglądu dotyczy aktualnego stanu rynku ubezpieczeń energetycznych. Rozpoczyna się ona od sesji pytań i odpowiedzi między Tomem Houstonem, szefem działu upstream, i Paulem Sankeyem, szefem działu downstream Convex Insurance, a Richardem Burge i Adamem Barberem-Murrayem z WTW.

Poproszony o skomentowanie konsekwencji wojny w Ukrainie Paul Sankey wskazał, że ta sytuacja ujawniła integrację branży energetycznej z globalną gospodarką, co zostało podkreślone przez odwrócenie się Europy od rosyjskiej ropy naftowej i zainteresowanie importowanym LNG. – W krótkim czasie świat skupił uwagę na bezpieczeństwie energetycznym i ta zmiana sprawia, że branża energetyczna musi działać inaczej. Jednocześnie inne czynniki, takie jak zrównoważona i dostępna energetyka, również będą ją kształtować w dłuższej perspektywie – powiedział. – Uważam, że te zmiany są nieuniknione, ponieważ gospodarki będą coraz bardziej odchodzić od swojej zależności od rosyjskich zasobów naturalnych.

Przegląd zawiera także podsumowanie informacji rynkowych w podziale geograficznym, dotyczące Chin, Dubaju, Ameryki Łacińskiej i krajów nordyckich.

– Przy poziomie pojemności rynkowej przynajmniej porównywalnym do tego z 2022 roku, wydaje się, że ogólna podaż pozostaje wystarczająca – mówi Graham Knight, globalny dyrektor ds. zasobów naturalnych WTW. – Jednakże ze względu na bardziej zaawansowane opcje zarządzania ryzykiem, jakie są dostępne dla głównych nabywców, rynek musi wziąć pod uwagę możliwość wycofania niektórych z najbardziej pożądanych biznesów na rzecz zwiększenia udziałów w firmowych funduszach ubezpieczeń lub nawet transferze ryzyka na rynek rozwiązań parametrycznych – być może na stałe. Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy możliwego złagodzenia tej presji w miarę upływu roku, o ile nie dojdzie do nieprzewidzianych katastrof lub innych zdarzeń, wynikających z siły wyższej. W dłuższej perspektywie czasowej należy spodziewać się istotnego wzrostu udziałów własnych oraz transferu ryzyka na rynek ubezpieczeń parametrycznych.

– O ile nie dojdzie do nieprzewidzianych katastrof lub innych zdarzeń wynikających z siły wyższej, oczekuje się zmniejszenia presji na dalszy wzrost stawek ubezpieczeniowych w miarę upływu roku – dodaje Wojciech Woźnica, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych i Head of Natural Resources Willis Towers Watson Polska.

(AM, źródło: WTW)