Mindsetpivot – czas zmian

0
782

Zmiany w sposobie myślenia o biznesie („Mindsetchange – mindsetpivot”) będą tematem jesiennej edycji konferencji Fintech & Insurtech Digital Congress, która odbędzie się w Warszawie w dniach 24–25 września 2020 r. Wprowadzeniem do wydarzenia był webinar „Mindsetpivot – czas zmian”, który odbył się 6 lipca 2020 r. pod patronatem „Gazety Ubezpieczeniowej”. Organizatorem obu wydarzeń jest MMC Polska.

Nigdy nie trać kryzysu

W ciągu dwóch godzin odbyły się aż trzy dyskusje, co nadało wydarzeniu dynamikę. Spotkanie otworzyła dyskusja Zbigniewa Jagiełły, prezesa PKO BP, i Marcina Petrykowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Fintech & Insurtech Digital Congress i dyrektora zarządzającego S&P Global Ratings. Według prezesa Zbigniewa Jagiełły obecna sytuacja gospodarcza Polski na tle innych państw jest relatywnie dobra. Sprzyja temu m.in. genotyp polskich przedsiębiorców, u których pandemia wyzwoliła duże pokłady kreatywności.

Motywem rozmowy było hasło „Never waste a crisis” (nigdy nie trać kryzysu). Jak więc, zdaniem dyskutantów, wykorzystać pandemię? Poniżej kilka refleksji i rad.

*Hybrydowy model pracy będzie trendem i zarazem wyzwaniem na najbliższe lata. Połączenie pracy stacjonarnej ze zdalną wymaga m.in. dokonania zmian w aranżacji biur pod kątem wykorzystania miejsc pracy, znalezienia sposobu na efektywną współpracę w trybie zdalnym, zastanowienia się nad sposobem przełożenia regulacji, które są realizowane w pracy stacjonarnej, na pracę w systemie home office.

*Okazji należy doszukiwać się w digitalizacji i cyfryzacji. Prezes Zbigniew Jagiełło dostrzega ogromny potencjał w cyfryzacji administracji państwowej i samorządowej. Uważa, że będzie ona katalizatorem zmian dla innych kluczowych sektorów, jak na przykład telemedycyna.
*Pandemia stworzyła niesłychanie duże możliwości dla startupów, dowodem czego są coraz lepsze wyniki finansowe firm technologicznych na giełdzie. W związku z tym każdy wynalazca powinien się zastanowić, czy jego pomysł kreuje wartość, którą można zmaterializować w postaci wyceny finansowej.

 Jak dostosować się do nowej rzeczywistości?

Podczas drugiego panelu eksperci dyskutowali o tym, jak budować przewagi konkurencyjne w sytuacji pandemii, jak Covid-19 zmieni podejście do inwestycji i cyfryzacji branży, w jaki sposób fintech wpłynie na nową rzeczywistość oraz jak dopasować się do nowych realiów branży finansowej i ubezpieczeniowej.

W rozmowie wzięli udział: Katarzyna Królak-Wyszyńska, CEO Innovatika – The FutureMakers, Adam Malinowski, wiceprezes odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i Service Center SIGNAL IDUNA Polska, Małgorzata Szturmowicz, Global CFO Booksy.

Debatę moderował Tomasz Sękalski, Banking &Fintech Expert.

Paneliści zgodzili się co do tego, że aby przejść przez kryzys, trzeba patrzeć na niego z dużo szerszej perspektywy. – Klient powinien być w centrum uwagi. Żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaczęliśmy się w Booksy zastanawiać, jak pomóc naszym konsumentom. Wyszliśmy z wieloma inicjatywami, które ułatwiły funkcjonowanie zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym – powiedziała Małgorzata Szturmowicz.

To nie są łatwe czasy dla startupów, większość z nich jest zmuszona do pozyskiwania wsparcia publicznego – dodała Katarzyna Królak-Wyszyńska. – My, jako Innovatika, dostrzegliśmy, że budowanie własnych startupów jest dla nas szansą, zwłaszcza jeśli chodzi o projekty z sektora ochrony zdrowia. Zauważyliśmy ogromny potencjał w tzw. valueaddedservices, czyli zapewnieniu klientom dostępu do dodatkowych usług, które pozwolą na jego lepsze funkcjonowanie.

Finansowanie startupów jest obecnie priorytetem – wyjaśnił Adam Malinowski. – Wielu z nich grozi ryzyko upadku z powodu zbyt skomplikowanej procedury uzyskania wsparcia finansowego. Współpraca sektora finansowego ze startupami powinna być dynamiczna. Dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po pomoc anioła biznesu.

Prelegenci mają kilka bezpośrednich rad dla startupów:

*Trzeba więcej eksperymentować i szukać nowych rozwiązań.
*Należy być uważnym na doświadczenia użytkownika w świecie cyfrowym (UX i UI design).
*Śledzić i dopasowywać się do nowych zachowań konsumentów.
*Trzeba identyfikować problemy, z którymi boryka się klient, i dostarczyć mu możliwie najlepsze rozwiązanie.

 Zmiana świadomości Polaków

Poniedziałkowy webinar zakończył się dyskusją, w której udział wzięli Jacek Byliński, prezes CUK Ubezpieczenia, oraz Magdalena Marciniak, Head Of Business Development Europa Ubezpieczenia. Moderował Cezary Świerszcz, prezes spółki Bacca.

Branża ubezpieczeniowa potrafiła sprostać szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. Dzięki temu, że działamy wielokanałowo, byliśmy dobrze przygotowani na obecne wyzwania. Przez lata inwestowaliśmy w rozwiązania IT, lepsze systemy, przygotowaliśmy agentów do zdalnego trybu pracy. Chociaż w przypadku branży ubezpieczeniowej klienci nadal odczuwają potrzebę bezpośredniego kontaktu, sprzedaż zdalna rozwija się w niesłychanie szybkim tempie. Co ciekawe, obserwujemy zmianę świadomości Polaków, którzy zaczęli więcej interesować się ubezpieczeniami zdrowotnymi i na życie, podczas gdy przed pandemią kupowali głównie ubezpieczenia majątkowe – stwierdził Jacek Byliński.

Od lat sprzedajemy swoje produkty przez partnerów oraz online – dodała Magdalena Marciniak. – Obserwując skuteczność drugiego kanału nawet podczas pandemii, możemy jednoznacznie stwierdzić, że za tym kanałem stoi przyszłość. Moim zdaniem, dyskusja na temat „Online czy offline?” przestanie mieć rację bytu za 10–15 lat, kiedy beneficjentami tych usług będą nasze dzieci.

Webinar „Mindsetpivot – czas zmian” był jak najbardziej udany. Obyło się bez większych wpadek technologicznych, a tempo dyskusji było żywe.

Zabrakło większej interakcji z uczestnikami, których pytania i refleksje pozostawały bez odpowiedzi. Organizatorzy powinni zadbać o moderację czatu i przepływ informacji na linii paneliści – uczestnicy webinaru.

Największą wartość merytoryczną miały konkretne przykłady i problemy biznesowe przytaczane przez dyskutantów.

AW