Minister Finansów podpisał rozporządzenie ws. zdalnych egzaminów agencyjnych

0
1620

13 maja minister finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji, dotyczące egzaminów dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych. Dzięki aktowi możliwe będzie zdalne przeprowadzenie egzaminów, wyłącznie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

– To kolejne przepisy wprowadzone przez MF ułatwiające funkcjonowanie branży ubezpieczeniowej w czasie epidemii. Rozporządzenie wprowadza czasową możliwość przeprowadzania egzaminów agencyjnych zdalnie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Taka formuła pozwoli na ich elastyczne wbudowanie w systemy informatyczne zakładów ubezpieczeń – powiedział Tadeusz Kościński.

W ramach nadzoru nad całym procesem, zakład ubezpieczeń przeprowadzający egzamin w trybie zdalnym, zawiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia takiego egzaminu wraz z opisem wykorzystywanego systemu teleinformatycznego. System powinien zapewniać skuteczną identyfikację osób zdających egzamin oraz samodzielności ich pracy. Rozporządzenie dostosowuje także do zdalnego trybu przeprowadzania egzaminu proces doręczania zawiadomienia o wyniku egzaminu oraz wniesienia ewentualnego odwołania.

– Mając na uwadze konieczność zachowania nadzoru nad przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu przez zakład ubezpieczeń, współpracując z Ministerstwem Finansów, znaleźliśmy rozwiązania, które pozwolą na zachowanie prawidłowości tego procesu. Przed pierwszym egzaminem przeprowadzanym w systemie teleinformatycznym Komisji Nadzoru Finansowego dokonana zostanie weryfikacja przyjętych przez zakład ubezpieczeń rozwiązań funkcjonalnych systemu – skomentowała na LinkedInie Dagmara Wieczorek-Bartczak, zastępca przewodniczącego KNF nadzorująca sektor ubezpieczeniowy. – Pomimo że zmiany rozporządzenia oczekują na wejście w życie, niektóre z zainteresowanych podmiotów już w chwili obecnej przekazały opisy funkcjonalności swoich systemów. Spodziewamy się, że w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia zmiany rozporządzenia, nowe, uzupełniające rozwiązania umożliwią realizację egzaminów przez wszystkich zainteresowanych i przyczynią się do rozpoczęcia bądź rozszerzenia działalności agencyjnej. – dodała.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Centrum Prasowe PAP, LinkedIn)