Ministerstwo Finansów: Ułatwienia w dostępie do zawodu aktuariusza

0
170

3 czerwca Minister Finansów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie egzaminu aktuarialnego. Na mocy nowych przepisów wydłużony zostanie czas na zdanie wszystkich części egzaminu aktuarialnego, bez obniżania poziomu egzaminu.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego ułatwia dostęp do zawodu aktuariusza. Czas na zaliczenie wszystkich dziewięciu części egzaminu będzie wynosił dziesięć, a nie jak dotychczas pięć lat. Równocześnie nie nastąpi obniżenie poziomu ani zmniejszenie zakresu egzaminu. Rozporządzenie ma również na celu usprawnienie pracy Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy. System oceny dwóch części egzaminu aktuarialnego (modelowanie i zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń) stanie się lepszy od obecnego.

Rozporządzenie stanowi odpowiedź na sytuację związaną ze stanem epidemii oraz na zapotrzebowanie rynku pracy dla aktuariuszy w Polsce.

(AM, źródło: Ministerstwo Finansów)