Mniej niż jednak trzecia pracowników oszczędza w PPK

0
472

Po trzech etapach wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w programie uczestniczy 1,68 miliona pracowników, co oznacza, że partycypacja w PPK wynosi 30,4%. Po doliczeniu Pracowniczych Programach Emerytalnych liczba ta rośnie do 2,05 pracowników (33,4%) – poinformował 21 grudnia na konferencji online prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

– Chcielibyśmy, aby naszym celem minimum wdrożenia całego programu PPK po czwartym etapie było około 3,5 miliona uczestników. Aby w wyniku wdrożenia programu PPK mniej więcej co trzeci pracownik oszczędzał na cele emerytalne wspólnie z pracodawcą. Wydaje się, że to cel realny. A później do 2025 roku chcielibyśmy osiągnąć poziom partycypacji zbliżający się do 50%.(…)  Chcielibyśmy osiągnąć cel na poziomie 4,5–6 mln osób. To już jest naprawdę bardzo duże grono pracowników – powiedział szef PFR.

Natomiast przedstawiony przez niego cel długoterminowy to 6–8 mln pracowników, przy partycypacji realnie w przedziale między 50–75%. – podał „Puls Biznesu” za PAP.

– Wydaje nam się, że jako cel długoterminowy jest to absolutnie realne – podkreślił Paweł Borys.

Obecnie, jak wyjaśnił Borys, największa partycypacja w PPK dotyczy firm z branży usług finansowych, co być może wynika z tego, że pracownicy tam zatrudnieni potrafią sami policzyć, że opłaca się uczestniczyć w tym systemie. Duży udział jest też w branżach nowych technologii.

– Najniższa partycypacja była w branżach usługowych najmocniej dotkniętych pandemią, związanych z turystyką i kulturą – powiedział szef PFR. – Im mniejsza firma, tym trudniej o partycypację – dodał, powołując się na statystyki Funduszu.

Dane PFR mówią, że łączna liczba firm objętych programem PPK od pierwszego do trzeciego etapu wynosi 66,7 tys. Z tego firm, które wybrały instytucje zarządzające programem, jest 57,7 tys. Blisko 9 tysięcy firm, głównie małych i średnich, nie zawarło w ogóle umowy o zarządzanie programem PPK.

– Będziemy te firmy wzywali do tego, żeby takie umowy zostały zawarte – zapowiedział Borys. Według niego innym czynnikiem, który miał wpływ na taki a nie inny stopień partycypacji w PPK było to, że w blisko 32 tys. firm nie zawarto żadnej umowy o prowadzenie PPK. – Innymi słowy, 32 tys. firm nie posiada efektywnie aktywnych programów PPK i efektywnie nie wdrożyło tego programu. Mówimy głównie o firmach zatrudniających między 20 a 50 pracowników – powiedział. To skutkuje tym, że z 66,7 tys. firm 25,7 tys. posiada aktywny program PPK. Firmy te zatrudniają łącznie ok. 5,7 mln pracowników.

Z danych Funduszu wynika, że na koniec 2018 r. oszczędzało razem z pracodawcą 334 tys. Polaków, a firm posiadających aktywne PPE lub PPK było 1,2 tys. Podano także, że wartość aktywów zgromadzonych w PPK wynosi 2,72 mld zł, a od początku istnienia PPK zarobiły łącznie ponad 230 mln zł. Prezes PFR sądzi, że na koniec przyszłego roku w PPK może być 7–8 mld zł. Zdaniem Borysa można mówić o sukcesie programu, bowiem spełnia on swoją podstawową funkcję, czyli pomnaża oszczędności uczestników PPK.

(AM, źródło: „Puls Biznesu”, PAP)