Mniej pośredników na polskim rynku ubezpieczeniowym

0
1291

W ubiegłym roku spadła liczba pośredników funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeń. Wzrost nastąpił jedynie w grupie brokerów ubezpieczeniowych. Grono agentów, osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (OFWCA) oraz brokerów reasekuracyjnych było wyraźnie szczuplejsze niż w 2018 r.

Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego zatytułowanego „Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2019” wynika, że w minionym roku w segmencie agencyjnym funkcjonowało 268 326 zarejestrowanych agentów oraz osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne. W porównaniu z 2018 r. (269 119 agentów i OFWCA) ich liczba spadła o blisko tysiąc pośredników. Do spadku liczebności tej grupy przyczyniły się oba segmenty. Na koniec grudnia ub.r. w rejestrze funkcjonowało 31 293 agentów oraz 237 033 OFWCA. Rok wcześniej było to odpowiednio 31 427 i 237 692 pośredników.

Wzrost miał za to miejsce w segmencie brokerskim, gdzie na dzień 31 grudnia zarejestrowanych było 1458 brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – o 10 więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby 896 brokerów stanowiły osoby fizyczne, natomiast 562 – osoby prawne. Przed rokiem było to odpowiednio 892 i 556. Większość tej grupy stanowili brokerzy ubezpieczeniowi. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zarejestrowanych było 1405 takich pośredników (1394 w 2018 r.). Z tej liczby 883 brokerów działało jako osoby fizyczne (+5 pośredników r/r), natomiast 522 (+6 r/r) jako osoby prawne. Pozostałych 53 (54 w roku poprzednim) to brokerzy reasekuracyjni. 13 z tych pośredników funkcjonowało jako osoby fizyczne (-1 r/r). Z kolei 40 brokerów reasekuracyjnych – tyle samo co rok wcześniej – działało jako osoby prawne.

W ubiegłym roku z rejestru wykreślono też 65 brokerów – aż o 16 więcej niż w 2018 r. 62 z nich działało jako brokerzy ubezpieczeniowi (49 rok wcześniej), natomiast 3 – jako reasekuracyjni (bez wykreśleń w 2018 r.). Jednocześnie wydano 73 zezwolenia na działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń (74  rok wcześniej). 45 zezwoleń otrzymali brokerzy – osoby fizyczne, natomiast 28 – osoby prawne. W 2018 r. było to odpowiednio 30 i 44. Zezwolenia na działalność brokerską w zakresie reasekuracji otrzymały dwie osoby prawne. W 2018 roku były to 2 osoby fizyczne i 3 prawne.

W sumie w 2019 roku na rynku funkcjonowało 269 731 agentów, OFWCA i brokerów – o blisko tysiąc mniej niż w roku poprzednim (270 513).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl