Mniej wypadków za granicą, więcej nieubezpieczonych sprawców

0
460

Drugi rok z rzędu spadła liczba kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach. W 2020 r. polscy zmotoryzowani spowodowali ich o blisko 13 proc. mniej niż rok wcześniej. Niestety, ponownie wzrosła liczba szkód z winy nieubezpieczonych kierowców aut zarejestrowanych w Polsce – wynika z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi powodują na zagranicznych drogach ponad 170 zdarzeń dziennie. W całym 2020 r. byli sprawcami 63,5 tys. kolizji i wypadków. To o blisko 13 proc. mniej niż w 2019 r., kiedy wyrządzili ponad 73 tys. szkód.

– Spadek liczby zdarzeń z winy polskich zmotoryzowanych na zagranicznych drogach, jakkolwiek pozytywny, ma swoje źródło przede wszystkim w zmniejszeniu ruchu naszych pojazdów poza granicami kraju, w związku z pandemią, obostrzeniami dotyczącymi podróżowania i zamknięciem granic. To, czy trend spadkowy się utrzyma, pokażą dopiero dane za bieżący rok – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK. 

Zdarzenia spowodowane przez kierujących pojazdami z polskimi rejestracjami na zagranicznych drogach (w tys.)

– Nasi zmotoryzowani na zagranicznych drogach w dalszym ciągu prezentują braki w umiejętnościach i kulturze prowadzenia pojazdów. Charakteryzuje ich brawura i poczucie bezkarności. Przekłada się to na dużą liczbę powodowanych przez nich zdarzeń oraz wysokie obciążenie finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego z tytułu tego rodzaju szkód. W 2020 r. sięgnęło ono kwoty blisko 1,3 miliarda złotych – dodaje Mariusz Wichtowski.

Najwięcej wypadków w Niemczech

Najwięcej szkód polscy zmotoryzowani spowodowali w 2020 r. na terenie Niemiec – ponad 54 proc. ogółu zdarzeń za granicą.

Szkody spowodowane na zagranicznych drogach przez kierujących pojazdami  z polskimi rejestracjami w 2020 r., w podziale na kraje miejsca zdarzenia

Więcej nieubezpieczonych sprawców

Pomimo spadku liczby wypadków i kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami, wzrosła liczba zdarzeń spowodowanych przez kierujących bez ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W 2020 r. PBUK otrzymało 653 nowych zgłoszeń dotyczących tego rodzaju szkód.

Szkody spowodowane na zagranicznych drogach przez kierujących nieubezpieczonymi pojazdami zarejestrowanymi w Polsce, pokryte przez PBUK

– Z doświadczeń PBUK z ostatnich lat wynika, że zdarzenia nieubezpieczonymi pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach powodują na ogół Polacy, którzy osiedlają się w innych krajach, ale nie przerejestrowują swoich aut. Zazwyczaj postępują tak umyślnie, mając błędne przekonanie, że pozostaną bezkarni. Nic bardziej mylnego. Powodując wypadek nie tylko poniosą karę, przewidzianą przez lokalne prawo, niekiedy wielokrotnie wyższą niż w Polsce, ale także z ich kieszeni pokryte zostaną koszty naprawy wyrządzonych szkód. Często obejmują one zarówno naprawę pojazdów, które zostały uszkodzone w wyniku zdarzenia, jak też leczenie i rehabilitację osób, które w nim ucierpiały. W skrajnych przypadkach sprawcy finansują ustanowione przez sądy dożywotnie renty dla poszkodowanych – przestrzega Mariusz Wichtowski.

Regulowanie zobowiązań za szkody powstałe w wyniku zdarzeń spowodowanych przez polskich zmotoryzowanych prowadzących nieubezpieczone pojazdy należy do Biura. Łącznie z tego tytułu PBUK wydatkowało w 2020 r. kwotę blisko 13 mln zł. Rok wcześniej było to 16 mln zł. Po uregulowaniu zobowiązań wobec poszkodowanych, PBUK każdorazowo występuje  do sprawców o zwrot całości poniesionych kosztów.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl