Moc technologii w ubezpieczeniach korporacyjnych

0
692

Technologia internetu rzeczy, bezprzewodowej komunikacji, rozwiązań chmurowych i uczących się algorytmów pozwalają na zastosowanie nowoczesnej smart polisy, która czynnie zabezpiecza każdy obiekt przemysłowy i majątek klientów biznesowych – w dodatku znacznie pełniejszym pokryciem oraz przewidywaniem ryzyka i nawet 80% niższym kosztem niż standardowe systemy bezpieczeństwa. Taka polisa zapewnia skokowy wzrost poziomu zabezpieczenia majątku i pracowników przedsiębiorstwa, ale sprawia, że usługa ubezpieczeniowa bądź brokerska wspiera klientów nie tylko w zakresie nowoczesnego zarządzania ryzykiem, lecz także w umocnieniu ciągłości działania biznesu oraz w strategii cyfrowej transformacji ich przedsiębiorstw – pisze Marcin Dudek, Inssue Technologies.

Synergia technologii, w jednym celu

Jeśli mamy do czynienia z Gospodarką 4.0, musimy mieć do czynienia z Ubezpieczeniem 4.0. Punkt wspólny stanowi kompleksowa technologia, dostarczająca najwyższy osiągalny poziom bezpieczeństwa biznesu oraz pakiet cyfryzacji, które umacniające rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw – z konkretnym koszykiem korzyści zarówno dla ubezpieczyciela, jak i dla przedsiębiorstwa. Nowoczesna usługa ubezpieczeniowa to pakiet bezpieczeństwa premium gwarantujący faktyczną minimalizację ryzyka na najwcześniejszych stadiach rozmaitych zagrożeń, przyspieszający i automatyzujący procesy serwisowe, likwidacyjne, a także ratunkowe, umożliwiający bardziej trafne i adekwatne reakcje w celu optymalizacji bądź natychmiastowego działania w stanie bezpośredniego zagrożenia awarią czy szkodą. Kompleksowe rozwiązanie jest przy tym o wiele mniej kosztowne, mniej czasochłonne i dostępne dla bardzo szerokiego spektrum ochrony ubezpieczeniowej, w zasadzie dla każdej branży.

Sztuka kompozycji świata fizycznego i wirtualnego

Schemat z jednej strony tworzy kompletna, niezależna i samowystarczalna część sensoryczna, której komponenty w łatwy sposób, bezpośrednio łączą się z obiektami – maszynami, wózkami ręcznymi, pojazdami widłowymi, terminalowymi, wybranymi modułami, a nawet całymi liniami produkcyjnymi, a także uzupełniają monitoring parametrów fizycznych i chemicznych hal oraz budynków. Z drugiej strony to wielowymiarowe oprogramowanie z zaszytą analityką i algorytmami sztucznej inteligencji, które analizuje otrzymywane dane i na bieżąco komunikuje o stanie monitorowanych obiektów. Przyjazne cyfrowe narzędzia pozwalają na monitorowanie biznesu na co dzień pod kątem produktywności, wydajności oraz właśnie bezpieczeństwa, tworząc sposobność do adekwatnej interwencji, zawsze kiedy zachodzi potrzeba. Elastyczność rozwiązań oznacza łatwość w komunikacji czy wręcz integrację z istniejącymi systemami informatycznymi przedsiębiorstw oraz zakładów ubezpieczeń, a także z zewnętrznymi – jak agencja ochrony, a nawet służby ratunkowe.

Prosta zasada – wielowymiarowe korzyści

Bezprzewodowe smart sensory w obiektach rejestrują wilgotność, temperaturę, ciśnienie oraz dym, pył, ulatnianie się gazów, minimalizują ryzyko zajścia pożaru czy zaistnienia szkodliwych warunków fizycznych istotnych dla specyfiki i przeznaczenia obiektu oraz jakości pracy załogi. Smart tracking całych linii produkcyjnych, maszyn i pojazdów, dzięki modułom lokalizacji, specjalistycznym zespołom akcelerometrów, czujników drgań, a w niektórych przypadkach komunikacji ze sterownikami maszyn sprawiają, że już dziś możemy mieć do czynienia z takim Smart Factory, jaki możemy sobie wyobrazić. Sygnał z objętych sensorami obiektów za pośrednictwem jednej z dostępnych architektury komunikacji jest wysyłany niezależnie, najczęściej do części chmurowej, która dokonując właściwych obliczeń i działań, tworzy obraz zdigitalizowanego obiektu wraz z wyposażeniem w świecie wirtualnym, prezentuje i analizuje kluczowe parametry, w każdej chwili dnia i nocy. W oparciu o narzędzia dostępne w aplikacjach webowych (bądź w wyniku integracji) oraz o elektroniczne urządzenia przenośne i pakiet systemów powiadomień i alarmów już na najwcześniejszej fazie ryzyka można zareagować i zniwelować każde zagrożenie, a w razie wystąpienia pożaru bądź innego zagrożenia naturalnego automatycznie powiadomić służby ratunkowe.

Pierwszy krok…

Wdrożenie jest nisko kosztowe, a pierwsze efekty można osiągnąć już w ciągu 3–4 tygodni, w zależności od wielkości i faktycznego obszaru do objęcia ochroną, a także od oczekiwań ubezpieczanego przedsiębiorstwa. Wybór i wdrożenie jednej z oferowanej architektury zawsze powinno być wynikiem audytu, każdorazowo przeprowadzanego przez wykwalifikowany zespół managera ryzyka, eksperta zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz specjalisty dziedziny technologii i komunikacji. Architektura może być oparta o dostępną w obiekcie infrastrukturę komunikacji, lokalny dostęp i sygnał operatorów GSM / BTS lub o profesjonalną, niezależną infrastrukturę, odpowiednio przygotowaną dla większych obiektów i większej ilości monitorowanych obiektów. System domyślnie udostępniany jest jako usługa oparta o infrastrukturę chmurową w wariancie Software as a Service (SaaS) bądź na życzenie klienta w ramach wewnętrznej infrastruktury przedsiębiorstwa. W ramach wdrożenia można liczyć na pomoc i usługę integracji danych oraz narzędzi do tworzenia i moderowania produktu ubezpieczeniowego. Elementy wdrożenia zawarte w usłudze obejmują montaż wybranych komponentów sensorycznych o całkowitej sprawności i gotowości do pracy, development i integrację, bądź wdrożenie aplikacji webowych do obsługi systemu oraz utrzymanie rozwiązania – gwarancję dla infrastruktury i narzędzi online, części sensorycznej oraz samego transferu danych, a także uaktualnienia oprogramowania rozwiązania chmurowego w regularnym trybie, a wszystko w ramach czytelnych kosztów w formie subskrypcji.

..do przebycia tysiąca mil

W latach 2017–2019 gospodarka cyfrowa w Polsce rosła rocznie na poziomie 8% – jako jedna z najszybszych w regionie – do wartości prawie 150 mld zł. Skokowy rozwój cyfryzacji przedsiębiorstw i gospodarek przyspieszył w wyniku lockdownu i pandemii o kilka lat – 2,5-krotnie, do poziomu 19%. Jednocześnie przy deklaracji 90% przedsiębiorstw o gotowości do wdrożeń, faktyczną gotowość infrastrukturalną i organizacyjną osiąga 9% z nich. Do zagospodarowania smart polisą pozostaje co najmniej 83,5% firm, które w ogóle nie korzystają z ubezpieczeń związanych z zabezpieczeniem od awarii maszyn, utraty kontraktu, gwarancji eksportowych czy wpływających na ciągłość działania po wystąpieniu szkody.

Marcin Dudek

(AM, źródło: Inssue Technologies)