Mocne odświeżenie oferty produktowej Generali

0
869

Generali dokonało szeregu modyfikacji w swojej ofercie produktowej. Zmiany objęły warunki ubezpieczeń mieszkaniowych, turystycznych i assistance w ubezpieczeniu komunikacyjnym. Klienci mogą liczyć na większe sumy ubezpieczenia oraz szerszy zakres ochrony.

– Od lat konsekwentnie staramy się być dla naszych klientów partnerem na całe życie, dlatego ulepszamy zakres produktów Generali, tak aby czuli się bezpiecznie w swoich domach, a także podczas bliższych i dalszych podróży. Wspieramy klientów, nawet gdy przydarzy im się „zapominalstwo”, dopingujemy ich podczas realizacji pasji podróżniczych, a także zapewniamy pomoc podczas nieoczekiwanych zdarzeń drogowych. Chcemy, aby mogli liczyć na nas w każdej sytuacji – podkreśla Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali Polska.

Dom jeszcze lepiej chroniony

W ubezpieczeniu mieszkaniowym Generali zwiększyło zakres odpowiedzialności wynikającej z „zapominalstwa”. W przypadku braku wykonania przeglądów budowlanych, np. kominiarskiego lub gazowego, czy braku wyczyszczenia przewodów kominowych firma będzie odpowiadać za szkodę do pełnej sumy ubezpieczenia budynku, bez względu na jego wiek. Generali obejmie ochroną również lokale segmentów, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, domy letniskowe nawet w przypadku braku przeglądu elektrycznego, o ile budynki te nie są starsze niż 35 lat.

Klienci, którzy zapomną zamknąć okno, drzwi czy balkon i  w konsekwencji dojdzie do zalania lub kradzieży, mogą liczyć na wypłatę świadczenia do kwoty 20 tys. zł. Do tej pory polisa obejmowała tylko auto zaparkowane w garażu wolnostojącym. Teraz działa również, gdy pojazd stoi w podziemnym garażu budynku wielomieszkaniowego na miejscu przypisanym do lokalu. Dodatkowo Generali zwiększyło limit ochrony do 35 tys. zł.

Wśród nowości pojawiła się również możliwość ubezpieczenia lokalu-segmentu wraz z dachem i płotem do niego przylegającym, bez względu na udział w częściach wspólnych. Taki lokal-segment Generali ubezpieczy w wartości rynkowej.

Spokój w podróży

Klienci Generali mogą również liczyć na zwiększoną ochronę w przypadku niespodziewanych problemów zdrowotnych podczas wyjazdów za granicę. Firma podniosła sumę ubezpieczenia kosztów leczenia poza Polską oraz w ramach assistance do 2 mln zł. Ponadto do zakresu podstawowego polisy turystycznej dodano m.in. surfing, windsurfing, nurkowanie do 15 metrów ze sprzętem specjalistycznym, via ferrata. Wszystko to bez konieczności wniesienia dodatkowej składki.

– Zależy nam, aby nasi klienci czuli nasze wsparcie i na urlop wyjeżdżali ze spokojną głową. Cieszę się, że dzięki podwyższeniu sumy ubezpieczenia, a także umieszczeniu w polisie różnorodnych sportów będą mogli czerpać jak najwięcej z wolnego czasu – zaznacza Arkadiusz Wiśniewski.

Generali usunęło limity kwotowe, które ograniczały odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków poniesione na skutek działań wojennych albo aktów terroru w ramach „Klauzuli niespodziewanej wojny”. W sytuacji gdy klient jest za granicą i rozpoczną się rozruchy czy działania wojenne, zakład odpowiada do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych na polisie przez 7 dni, zapewniając klientowi czas na opuszczenie niebezpiecznego miejsca.

Wsparcie na drodze

W odświeżonej ofercie Generali wprowadziło także czwartą opcję assistance o nazwie Standard. Jest to pakiet oferujący pomoc w razie wypadku i kradzieży pojazdu, holowanie pojazdu wraz z transportem kierowcy i pasażerów bez limitu kilometrów, pojazd zastępczy do 3 dni po wypadku i kradzieży, a także assistance rowerowy dla aktywnych rowerzystów. Pakiet działa na terenie Polski.

Klienci, którzy wykupią pakiet assistance krótkoterminowy, otrzymają specjalne OWU „Generali z myślą o pomocy drogowej” napisane w prostym języku. Z myślą o osobach wybierających się na urlop do polisy dodano świadczenie transportu przyczepy i przyczepy kempingowej. Po zmianach suma ubezpieczenia została podwyższona do 8 tys. zł.

Prościej w Proama

Po ostatnich zmianach już wszystkie produkty komunikacyjne Generali oraz Proama będą pozbawione franszyz. Obecnie klienci marki mogą liczyć również na ochronę zniżki po jednej szkodzie w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Gwarantuje ona, że w takim przypadku zniżka za bezszkodowy przebieg OC ppm. w kolejnym roku zostanie utrzymana.  

Produkty w odświeżonej odsłonie są dostępne od 25 maja we wszystkich kanałach sprzedaży.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl