Mondial Assistance: Piątek trzynastego nie był wyjątkowo pechowy

0
377

Z danych Mondial Assistance wynika, że w piątek 13 września o pomoc prosiło niemal tyle samo osób co w ubiegłym roku.

– Przeprowadzone w maju badanie dotyczące planów wakacyjnych Polaków pokazało, że 7% Polaków planujących spędzić wakacje w Polsce i 14% planujących spędzić je za granicą na miesiąc wypoczynku wybrało wrzesień. Do tego doszedł piątek trzynastego. Analiza zebranych przez nas danych pokazała, że niespecjalnie musieliśmy się go obawiać – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Mondial Assistance.

Porównując liczbę osób, które w miniony piątek poprosiły o pomoc assistance, do liczby osób potrzebujących pomocy w piątek 14 września 2018 roku, nastąpił wzrost o niespełna 10 p.p. Tak jak w ubiegłym roku, najwięcej przypadków dotyczyło zorganizowania pomocy w związku z awarią samochodu oraz wypadkiem na terenie Polski.

– Niewielki wzrost telefonów od kierowców był z terenu Polski (o 17 p.p.). Najbardziej pechowe były województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz małopolskie – tam nastąpił wzrost liczby naszych interwencji. Zauważyliśmy także spadek ilości telefonów z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego. Patrząc na ilość telefonów od kierowców korzystających z usług pomocowych poza granicami Polski, nastąpił spadek o 9 p.p. – dodaje Piotr Ruszowski.

Liczba telefonów od osób chcących skorzystać z usług assistance medycznego na terenie Polski spadła o 2 p.p., a poza Polską wzrosła o 11 p.p.

– W miniony piątek najczęściej potrzebowaliśmy pomocy w związku z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Osoby korzystające z assistance domowego mogą mówić o szczęśliwym piątku trzynastego, ponieważ ilość awarii i idących za nimi próśb o pomoc spadła o 13 p.p. – mówi Piotr Ruszowski.

Kolejny piątek trzynastego będzie w grudniu.

 (AM, źródło: Mondial Assiatance)