Moody’s: Reasekuratorom rosną zyski i twardnieją ceny

0
280

Czterech największych reasekuratorów europejskich – Munich Re, Swiss Re, Hannover Re i SCOR – odnotowało w I połowie 2021 r. gwałtowny wzrost zysków w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Jest to spowodowane niższym poziomem roszczeń pandemicznych i twardnieniem rynku majątkowego.

Zagregowany zysk netto czterech reasekuratorów za I poł. 2021 r. wyniósł 3,6 mld euro. Dla porównania, rok wcześniej łączny zysk tych samych reasekuratorów nie przekroczył 200 mln euro. „Tak zdecydowany skok pokazuje, jak bardzo dołowały ubiegłoroczne wyniki pod wpływem zamętu na rynkach finansowych i pierwszej fali roszczeń z tytułu Covid-19. Zarazem dowodzi poprawy warunków bazowych” – napisano w raporcie Moody’s Investors Service.

Współczynniki łączone poprawiły się znacznie w I poł. 2021 r., odzwierciedlając wzrosty składek i stawek przy aktualnych odnowieniach. Zyski z działalności reasekuracyjnej w segmencie majątkowym i wypadkowym czterech reasekuratorów były mocne, przy współczynnikach łączonych (koszta i likwidacja szkód jako procent składek) mieszczących się w przedziale 94–97%. W I poł. 2020 r. przekraczały one 100% (poziom stanowiący próg rentowności) wskutek roszczeń związanych z pandemią, które od tamtego czasu zelżały.

„Poprawa ogólnej rentowności wszystkich czterech reasekuratorów odzwierciedla pozytywny trend cenowy, który rozpoczął się w 2020 r.” – zauważa Moody’s.

Podczas odnowień polis na przełomie lipca i sierpnia u wszystkich czterech reasekuratorów dał się zauważyć ruch cen w górę, aczkolwiek wzrosty były bardziej umiarkowane niż we wcześniejszym okresie tego roku i w roku 2020.

„Kombinacja utrzymujących się niskich stóp procentowych, rosnący koszt likwidacji szkód i lepsze modelowanie tzw. zagrożeń wtórnych – lżejszych ale częstszych katastrof naturalnych – będzie również wspierać wzrosty cen w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy, chociaż prawdopodobnie nie będą one tak duże jak w 2020 i na początku 2021 r.” – czytamy w raporcie.

Ogólnie rzecz biorąc, reasekuratorzy wykorzystali pozytywne warunki cenowe, aby podnieść składki, ale jak stwierdza Moody’s, wzrosty różnią się w zależności od polityki underwritingowej.

W I poł. 2021 r. wzrosty składki przypisanej brutto wyniosły od 5,5% dla Swiss Re, do 15,5% dla Munich Re. Pomiędzy uplasowały się Hannover Re (11,9%) i SCOR (7,1%).

Hannover Re i Munich Re odnotowały największe wzrosty, ponieważ stale poszerzały swoje portfele podczas odnowień w ciągu ostatnich 18 miesięcy, podczas gdy SCOR i Swiss Re wstrzymały się z poszerzaniem portfeli przez cały 2020 r., ponieważ je repozycjonują, zatem zdaniem Moody’s będą musiały dłużej czekać na korzyść z aktualnego wzrostu cen.

Po i tak już silnej aktywności katastroficznej w I poł. 2021 r. roszczenia z tytułu dużych zdarzeń katastroficznych w lipcu wpłyną negatywnie na rentowność reasekuracji majątkowej w III kw., która na ogół słabnie w II połowie roku w wyniku sezonu huraganów na północnym Atlantyku.

„Roszczenia związane z powodziami w Europie i Chinach, niepokoje społeczne w RPA i ryzyko aktywnego sezonu huraganów prawdopodobnie wywrą presję na wyniki operacyjne czterech wielkich reasekuratorów w II poł. 2021 r.”. W rezultacie Moody’s spodziewa się pogorszenia rentowności reasekuracji majątkowej.

AC