Moody’s: Ryzyko kredytowe rośnie na rozdrobnionym rynku nad Zatoką

0
113

Firmy ubezpieczeniowe w większości państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy będą się musiały zmierzyć z podwyższonym ryzykiem kredytowym, odzwierciedlającym narastające napięcia polityczne i silną konkurencję.

Napięcia między USA i Iranem mogą zaszkodzić zaufaniu inwestorów w regionie i zwiększyć koszta zewnętrznego finansowania – stwierdza raport Moody’s Investors Service. Może to opóźnić realizację projektów infrastrukturalnych zakrojonych na dużą skalę i osłabić wzrost w regionie.

 – Spowolnienie wzrostu zaważyłoby na popycie na ubezpieczenia, a szczególnie ucierpiałyby linie majątkowe, takie jak ubezpieczenia budowlane, morskie i energetyki – zauważył Mohammed Ali Londe, wiceprezes i analityk w Moody’s Investors Service. – Wobec tego niski wskaźnik penetracji ubezpieczeniowej w państwach Rady Współpracy Zatoki Perskiej pozostaje czynnikiem wspierającym w długiej perspektywie przyszły rozwój.

Rozdrobnienie rynku w regionie doprowadziło do zaciekłej konkurencji między ubezpieczycielami, jako że mali gracze walczą o swój udział w rynku. Ostra konkurencja stawia rentowność i kapitalizację sektora pod presją. Chociaż wielu regionalnych ubezpieczycieli skorzystało na obfitych możliwościach reasekuracji i było w stanie podzielić straty z reasekuratorami, Moody’s spodziewa się, że w długiej perspektywie konkurencja doprowadzi do konsolidacji, zwłaszcza gdy mniejsi ubezpieczyciele znaleźli się pod naciskiem coraz bardziej uciążliwych wymogów regulacyjnych.

Moody’s podkreśla również, że niepewność wyników inwestycyjnych pozostaje ryzykiem kredytowym dla wielu ubezpieczycieli regionu Zatoki. Ubezpieczyciele w krajach o bardziej wypracowanych reżimach regulacyjnych, bazujących na modelach kapitałowych opartych na ryzyku, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, są w lepszej sytuacji.

W każdym z państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej regulacje są na innym etapie rozwoju, ale dążą do opartych na ryzyku wymogów kapitałowych i rezerw aktuarialnych. Takie środki wspierają jakość kredytową ubezpieczycieli, chociaż mniejsi operatorzy mają problemy z dostosowaniem się.

AC