Moody’s: Szpitale i usługi komunalne najbardziej zagrożone cyberatakami

0
365

Ok. 22 bln dol. globalnych instrumentów dłużnych z oceną ratingową Moody’s ma „wysoką” albo „bardzo wysoką” ekspozycję na ryzyko cyberataku, przy czym najbardziej zagrożone są szpitale i usługi komunalne.

Z instrumentów dłużnych o wartości 80 bln dol. z 71 sektorów monitorowanych przez agencje ratingową, 28% występuje w tych dwóch przedziałach najwyższego ryzyka. Jest to o 1 bln dol. więcej niż w 2019 r. Szpitale i infrastruktura zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę są najbardziej zagrożone. W wynikach wzięto pod uwagę ryzyko ataku hakerskiego i powzięte środki zapobiegawcze.

W raporcie agencji napisano, że szpitale niekomercyjne są bardzo atrakcyjnymi, bogatymi w dane celami z przeciętnym poziomem środków służących złagodzeniu skutków potencjalnego cyberataku. Ryzyko cyber rośnie, ale Moody’s zauważa równoczesny wzrost inwestycji w bezpieczeństwo cyfrowe.

(AC, źródło: Reuters)