Moody’s: Wiśnie kwitną rentownie

0
296

Perspektywa dla japońskiego sektora ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych jest stabilna, oparta na silnej kapitalizacji i rentowności, pomimo globalnego osłabienia wzrostu gospodarczego i rosnących ryzyk klimatycznych.

Ubezpieczyciele nadal czerpią korzyści z geograficznej i międzynarodowej dywersyfikacji portfela, podczas gdy trwający proces dezinwestycji doprowadzi do poprawy jakości aktywów – stwierdza w raporcie agencja ratingowa Moody’s.

Kapitalizacja pozostanie silna, a współczynniki wypłacalności utrzymane na założonym poziomie. Moody’s oczekuje, że trzy największe japońskie grupy z sektora majątkowego utrzymają silną kapitalizację poprzez ostrożne zarządzanie ryzykiem, generowanie kapitału wewnętrznego i zbywanie udziałów. Ubezpieczyciele nadal będą dążyć do zwiększenia zwrotów dla swoich udziałowców.

Rentowność powróci do normalności w roku fiskalnym kończącym się 31 marca 2024 r. dzięki zmniejszeniu się wypłat związanych z pandemią. Moody’s spodziewa się, że współczynnik łączony w działalności krajowej sektora majątkowego powróci do poziomu sprzed pandemii.

Ubezpieczenia komunikacyjne nadal będą wnosić najwięcej do rentowności ubezpieczycieli, pomimo niższych składek i wyższej szkodowości.

Składki z ubezpieczeń pożarowych wzrosną dzięki wysiłkom branży mającym na celu uwzględnianie ryzyk klimatycznych.

Składki reasekuracyjne rosną na całym świecie, a ubezpieczyciele reagują, dostosowując swój zakres ochrony.

Działalność zagraniczna, na którą składają się głównie specjalistyczne linie ubezpieczeń, nadal będzie czynnikiem dywersyfikacji ryzyka ubezpieczycieli, więc trzy największe grupy będą ją rozwijać w perspektywie półtora roku.

Trzy grupy japońskiego sektora ubezpieczeń majątkowych to MS&AD Insurance Group Holdings, Sompo Holdings i Tokio Marine Holdings.

AC