MRiRW: Propozycje sum ubezpieczenia w ochronie upraw na 2020 rok

0
367

11 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia (MSU) dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 rok.

Projekt przewiduje następujące MSU: dla zbóż 10,82 tys. zł, wobec 13,2 tys. zł w tym roku, kukurydzy – 5360 zł (vs. 8470 zł), rzepaku i rzepiku – 9,32 tys. zł (vs. 10,2 tys. zł), chmielu – 58,13 tys. zł (vs. 61,65 tys. zł), warzyw gruntowych – 105,19 tys. zł (vs. 171,65 tys. zł), tytoniu – 31,58 tys. zł (vs. 28,71 tys. zł), drzew i krzewów owocowych – 132,2 tys. zł (vs. 119,62 tys. zł), truskawek – 5 0,71 tys. zł (vs. 31,58 tys. zł), ziemniaków – 46,18 tys. zł (vs. 20 tys. zł), buraków cukrowych – 9,04 tys. zł (vs. 9 tys. zł) oraz roślin strączkowych – 9,58 tys. zł (vs. 14 tys. zł).

Jeśli zaś chodzi o zwierzęta gospodarskie, to proponowane w rozporządzeniu MSU (1 sztuka) prezentują się następująco: konie 12,3 tys. zł (vs. 11,28 tys. zł), owce i kozy – 700 zł (bez zmian), kury, perlice i przepiórki – 53 zł, (b.z.), kaczki – 65 zł, (b.z.), gęsi – 250 zł, (b.z.), strusie – 1045 zł (vs. 1330 zł), bydło – 9,2 tys. zł (vs. 9,8 tys. zł), świnie – 1480 zł (vs. 1560 zł) i indyki – 125 zł (vs. 129 zł).

Konsultacje potrwają do 31 października. MSU zostaną określone ostatecznie do 30 listopada. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

(AM, źródło: MRiRW)