MRiRW sprawdzi możliwość zwiększenia kwoty dopłat do ubezpieczeń upraw

0
577

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pochyli się nad postulatami Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącymi zwiększenia dotacji na dopłaty do składek w ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich. Wiele zależy jednak od możliwości budżetu państwa.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich do takiej wysokości, która zabezpieczy potrzeby rolników. W ustawie budżetowej na ten rok zaplanowano bowiem jedynie 400 mln zł na ten cel. Zdaniem Rady, taka kwota może nie wystarczyć na zabezpieczenie potrzeb wynikających z zawieranych umów.

W odpowiedzi udzielonej KRIR resort poinformował, że „postulaty Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie zwiększenia dotacji na dopłaty do składek ubezpieczeniowych zostaną przeanalizowane, przy uwzględnieniu potrzeb rolników i możliwości budżetu państwa”. MRiRW przekazało również, że kwestie zarządzania ryzykiem, jako rozwiązania systemowe, nie doraźne, jak również poczucie bezpieczeństwa i stabilności dochodów uzyskiwanych przez rolników, stanowią przedmiot prac projektowych i legislacyjnych w MRiRW. O efektach swoich działań ministerstwo poinformuje Radę.

(AM, źródło: KRIR)