Munich Re wychodzi z Rosji i Białorusi

0
312

Munich Re dołącza do innych ubezpieczycieli, reasekuratorów i brokerów, którzy wycofują się z interesów z Rosją. Potępiając rosyjską napaść na Ukrainę i wspierając sankcje, Munich Re nie odnowi kontraktów w Rosji i Białorusi i zawiesza zawieranie nowych umów. To samo dotyczy działalności inwestycyjnej w regionie.

– Wydarzenia kilku ostatnich dni głęboko nami wstrząsnęły. Zwłaszcza w tym momencie zadaniem wszystkich ludzi miłujących pokój jest okazanie jedności i wsparcia – powiedział dyrektor generalny Munich Re Joachim Wenning. – W pełni solidaryzujemy się z ludźmi, którzy ucierpieli na Ukrainie i z ich rodzinami. Munich Re opowiada się za pokojowym i demokratycznym światem. Inwazja Rosji jest aktem sprzecznym z prawem międzynarodowym. Próba przedłożenia prawa siły nad prawo międzynarodowe jest absolutnie nie do przyjęcia. Kategorycznie wspieramy sankcje zapoczątkowane przez zachodnią wspólnotę wartości, wiedząc jednocześnie, że nie pozostaną one bez konsekwencji dla naszych gospodarek.

Munich Re zapowiedział, że dopuszcza jeden wyjątek od tej zasady, na jaki zezwalają regulacje dotyczące sankcji – jeśli zawieszenie działalności miałoby negatywne skutki dla osób czy firm potrzebujących ochrony.

Munich Re podejmuje działania na rzecz setek tysięcy uchodźców. Wspiera dotacjami międzynarodowe organizacje pomocowe Save the Children, Czerwony Krzyż i SOS Wioski Dziecięce, aby szczególnie bezbronne grupy, takie jak rodziny i dzieci, mogły szybko uzyskać zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, m.in. schronienia. Ponieważ ludzie uciekają ze strefy działań wojennych przede wszystkim przez granicę z Polską, Munich Re koncentruje obecnie swoją pomoc w tym regionie.

(AC, źródło: Munich Re)