Munich Re zarobił więcej, niż oczekiwał

0
368

Munich Re opublikował swoje wyniki za 2023 rok. Podkreśla w nich osiągnięcie wyniku netto na poziomie 4,6 mld euro, co przewyższa wstępne prognozy o 600 mln euro. W 2024 roku oczekuje wzrostu wyniku netto do 5 mld euro.  

– Dzięki szeroko zdywersyfikowanemu portfelowi biznesowemu Munich Re jest na dobrej pozycji i w pełni na dobrej drodze do osiągnięcia celów określonych w programie strategicznym Ambition 2025 – skomentował Joachim Wenning, szef Munich Re.

Przychody z tytułu zawartych umów ubezpieczenia wzrosły rok do roku do 57,9 mld euro. Wynikało to w szczególności ze wzrostu organicznego zarówno w segmencie reasekuracji majątkowej, jak i w grupie Ergo. Zwrot z kapitału własnego (RoE) Munich Re wyniósł 15,7%, zysk na akcję wyniósł 33,88 euro. Współczynnik wypłacalności – pomniejszony o proponowaną dywidendę – wyniósł na koniec roku około 267%. Całkowity wynik techniczny wzrósł do 7,5 mld euro. Obszar działalności reasekuracyjnej wniósł niemal 3,9 mld euro do wyniku netto Munich Re. Wskaźnik combined ratio w reasekuracji majątkowej wyniósł 86,5%.

(AM, źródło: PIU)