Nadal za mało wiadomo o ryzyku napędu jądrowego

0
275

Branża transportu morskiego bada, czy paliwo jądrowe może być wykorzystywane do napędzania statków handlowych, skoro postęp technologiczny otwiera takie możliwości.

Transport morski odpowiada za blisko 3% globalnej emisji CO2, więc branża jest pod presją ze strony inwestorów i obrońców środowiska, domagających się znalezienia czystszych rozwiązań, do których zaliczają się amoniak, metanol i wiatr – informuje Reuters.

Energia jądrowa była wykorzystywana w przeszłości do napędzania łodzi podwodnych i lodołamaczy, ale jej zastosowanie w marynarce handlowej było ograniczone częściowo przez koszt, a także przez obawy ubezpieczycieli, którzy z rezerwą podchodzą do udzielania ochrony statkom wchodzącym do portów handlowych, nie mając wystarczającej wiedzy o związanych z tym ryzykach.

Z ankiety przeprowadzonej w maju przez Międzynarodową Izbę Transportu Morskiego wynika, że zainteresowanie napędem jądrowym dla statków handlowych rośnie. 

Małe, produkowane masowo reaktory, które można instalować na statkach, mają mniejszą moc i zużywają mniej paliwa jądrowego niż tradycyjne elektrownie jądrowe.

– Rozwój modułowych reaktorów jądrowych czwartej generacji toruje drogę możliwym przyszłym zastosowaniom na statkach – roztacza wizje rzecznik włoskiej stoczni Fincantieri. – W tym momencie kilka firm technologicznych jest na drodze do zbudowania prototypów, które są na różnym poziomie dojrzałości.

Fincantieri jest zainteresowana ewolucją technologii, która może wnieść istotny wkład w dekarbonizację transportu morskiego.

Jednocześnie włoska RINA, jedna z uznanych firm specjalizujących się w certyfikacji statków, bada możliwości wykorzystania paliwa jądrowego. Zdaniem jej dyrektora Ugo Salerno kontenerowce o dużym zapotrzebowaniu na moc należy zaliczyć do segmentu transportu, w którym wykorzystanie napędu jądrowego byłoby szczególnie zasadne.

Ocena ryzyka dotyczy sposobu montażu małego reaktora na statku i potencjalnego zagrożenia promieniowaniem. Nasuwają się też pytania o środki bezpieczeństwa podczas ruchu statku na morzu i kwestie własności.

AC