Nadchodzi czas cyfrowego detoksu

0
82

Z raportu Nationale-Nederlanden „Pokolenie równoległych światów: między rzeczywistością a wirtualnością” wynika, że już ponad 50% ankietowanych jest spokojnych o aktualną sytuację związaną z koronawirusem. Jednocześnie mają dość chowania się za ekranami komputerów i pragną nadrobić kontakty z rodziną i przyjaciółmi

Dziewięciu na dziesięciu uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden potwierdza, że luzowanie obostrzeń pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i kondycję psychiczną, a 56% jest zdania, że sytuacja epidemiczna w Polsce zmierza w dobrym kierunku. Dwie trzecie respondentów zgadza się z twierdzeniem, że niebawem wrócimy do rzeczywistości znanej sprzed kryzysu. 85% badanych w swoich wakacyjnych planach uwzględniło więcej bezpośrednich spotkań z bliskimi.

– Koronawirus już od kilkunastu miesięcy silnie kształtuje naszą codzienność – organizuje życie, wpływa na sytuację zawodową oraz to, jak i z kim spędzamy czas i jak się czujemy. Wprowadzane cyklicznie ograniczenia kontaktów międzyludzkich, konieczność zachowywania dystansu czy zamknięcie restauracji, kawiarni i kin spowodowały, że wielu Polaków czuło się przytłoczonych tą sytuacją. Nie dziwi zatem, że wraz z luzowaniem obostrzeń i pierwszymi ciepłymi dniami poczuliśmy nadzieję na powrót do dawnej normalności i zapragnęliśmy spotkań z rodziną i przyjaciółmi – mówi Ewa Dąbrowska, ekspertka Nationale-Nederlanden.

Niemal jedna trzecia badanych jest zdania, że korzysta z urządzeń elektronicznych zdecydowanie zbyt często. Wśród kobiet jest to 36% respondentów, a wśród mężczyzn – 22%. Jedynie co dwudziesty wykorzystuje je mniej, niż by chciał. Potrzeba ograniczenia czasu przed ekranem do niezbędnego minimum powoduje, że ankietowani niechętnie decydują się na spotkanie online i najczęściej robią to w ramach obowiązków zawodowych.

Dla niemal trzech czwartych przedstawicieli pokolenia równoległych światów pandemia wiąże się ze zmianami w zarządzaniu domowym budżetem. Blisko co dziesiąty badany musiał się zapożyczyć, przy czym nieco częściej dotyczyło to osób wychowujących dzieci, zaś co piąty respondent musiał w czasie pandemii korzystać ze swoich oszczędności. Wśród respondentów, których wynagrodzenie uległo w czasie pandemii zmianie, 10% musiało zapożyczyć się u rodziny lub w banku, z kolei jedna czwarta wyszła z tych trudności samodzielnie lub z pomocą partnera czy współmałżonka.

Choć niemal połowa ankietowanych twierdzi, że w związku z kryzysem wywołanym Covid-19 nie doświadczyła kłopotów finansowych wywołanych zmianami wysokości wynagrodzenia, to wielu z nich zrozumiało, jak istotne jest posiadanie oszczędności i zabezpieczenia na czarną godzinę.

– Z naszego badania płynie jeden szczególnie ciekawy wniosek. Wraz z wiekiem zmienia się wysokość oszczędności, która dałaby Polakom poczucie bezpieczeństwa. O ile osoby w wieku 25–30 lat wskazywały na oszczędności rzędu 65 tysięcy złotych, to dla osób w wieku 41–50 jest to już ponad 95 tysięcy. Większość jest zgodna co do jednego – pojawienie się Covid-19 uświadomiło, jak ważną rolę odgrywa posiadanie poduszki finansowej, będącej do swobodnej dyspozycji w kryzysowej sytuacji – wyjaśnia Ewa Dąbrowska.

Dwie piąte uczestników badania uważa kondycję finansową za obszar budzący ich niepokój. Zdaniem 55% ankietowanych kluczową rolę w zwiększeniu ich poczucia komfortu w sferze ekonomicznej odgrywają stabilne, dobre zarobki oraz oszczędności (50%). Co piąty badany z kolei wskazuje na ubezpieczenie na życie, które zapewnia ochronę w przypadku niespodziewanych  zdarzeń. Nieco mniej są przekonani do inwestycji i lokat, najmniej zaś do produktów emerytalnych – odpowiednio 18 i 12% badanych.

O badaniu:

Raport „Pokolenie równoległych światów: między rzeczywistością a wirtualnością” opracowany przez DELab UW na zlecenie Nationale-Nederlanden został oparty o wyniki reprezentatywnego badania sondażowego przeprowadzonego metodą CAWI przez SW Research w dniach 9–16 kwietnia 2021 r. na grupie 1000 mieszkańców Polski w wieku 25–50 lat. Dla porównania nastrojów Polaków zostało przeprowadzone drugie badania na grupie 1000 osób w wieku 25–49 lat metodą CATI. Zrealizował je Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w maju 2021 r., tuż po zniesieniu obostrzeń.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here