Nadzór nie zawaha się przed nałożeniem najostrzejszych kar

0
751

Z ustaleń Business Insider Polska wynika, że Komisja Nadzoru Finansowego nie jest zadowolona z podejścia wielu zakładów ubezpieczeń do rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Według chcącego zachować anonimowość informatora serwisu zbliżonego do UKNF nikt w nadzorze nie zamierza tego tolerować.

Rozmówca serwisu twierdzi, że czarę goryczy urzędników przelały anonimowe komentarze branży do nowych rekomendacji likwidacyjnych, szczególnie te, według których towarzystwa liczą na zmiany kadrowe w UKNF po wyborach parlamentarnych – w listopadzie kończy się kadencja przewodniczącego nadzoru, Jacka Jastrzębskiego – i dlatego zamierzają „grać” podwyżkami cen OC przed wakacjami, zrzucając winę na Komisję. Wobec tego ta ostatnia ma zamiar wytoczyć najcięższe działa. Tymczasem według informatora Business Insider Polska, kierownictwo KNF się zmienia, ale podejście nadzoru niekoniecznie.

Według nieoficjalnych ustaleń serwisu w kręgach zbliżonych do Komisji zachowanie części sektora nadzór odebrał jako nieakceptowalną próbę upolitycznienia działań nadzorczych. Informator serwisu stwierdził, że wobec najbardziej krnąbrnych prezesów i członków zarządów zakładów niestosujących się do rekomendacji Komisja zamierza wyciągać poważne konsekwencje, uruchamiając postępowania w zakresie dawania rękojmi w prowadzeniu spraw zakładów w sposób należyty. A te mogą doprowadzić nawet do odebrania zezwolenia KNF na możliwość pełnienia funkcji w zarządzie jakiegokolwiek podmiotu nadzorowanego w całej Unii Europejskiej. Oprócz tego uruchomione zostaną postępowania sankcyjne i będą nakładane wysokie kary finansowe. KNF nie wyklucza też sprawdzenia zasadności posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez daną firmę.

Business Insider Polska ustalił, że szykowany jest szereg kontroli, których wyniki będą podstawą do podjęcia potencjalnych działań wobec zakładów czy zarządzających nimi. Jacek Barszczewski, rzecznik nadzoru, potwierdził, że urząd analizuje kwestie dotyczące dostosowania się przez zakłady do rekomendacji i w zależności od jej wyników podejmie adekwatne środki nadzorcze i sanacyjne.

Więcej:

Business Insider Polska z 25 stycznia, Bartek Godusławski „’Branża ubezpieczeniowa się rozzuchwaliła’. KNF chce wytoczyć najcięższe działa”:

(AM, źródło: Business Insider Polska)

Zobacz też artykuł ekspertów KNF w tej sprawie: