Nadzór zgodził się na wykonywanie działalności przez CA Życie TU

0
743

29 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną oraz zatwierdziła statut towarzystwa. 

Rzeczowy zakres działalności CA Życie TU obejmuje grupy 1-5 działu I. Oznacza to, że ubezpieczyciel będzie mógł wykonywać działalność w zakresie ubezpieczeń na życie (gr. 1), posagowych, zaopatrzenia dzieci (gr. 2), na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe (gr. 3), rentowych (gr. 4) oraz wypadkowych i chorobowych, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.

(AM, źródło: KNF)