Najnowsze modele katastroficzne dla Polski posłużą ubezpieczycielom i reasekuratorom

0
1116

W Warszawie 11 kwietnia 2024 r. odbyło się wydarzenie o znaczeniu międzynarodowym – „Impact Forecasting’s Natural Catastrophe Modelling Seminar for Poland”, zorganizowane przez Aon. Spotkanie zgromadziło blisko 70 ekspertów, w tym delegatów z wielu firm reasekuracyjnych oraz licznych zakładów ubezpieczeniowych, co podkreśla wagę tej konferencji dla sektora.

Gospodarzem merytorycznym wydarzenia był Impact Forecasting, zespół należący do Aon. Specjalizuje się on w tworzeniu modeli katastrof naturalnych, oferując przedsiębiorstwom narzędzia do analizy finansowych konsekwencji kataklizmów i pogłębienia zrozumienia związanych z nimi ryzyk.

Eksperci z Impact Forecasting, działając z pięciu globalnych biur – w Pradze, Londynie, Chicago, Singapurze i Bangalore – opracowują zaawansowane modele dla różnorodnych zjawisk katastroficznych, od powodzi i trzęsień ziemi, przez burze z gradobiciem, po pożary buszu i ryzyka stworzone przez człowieka, jak terroryzm.

Centralnym punktem programu była prezentacja najnowszej edycji modelu oceny ryzyka powodziowego dla Polski, czyli the Impact Forecasting Poland Flood Model v. 3.0. Charakteryzujący się podwyższoną rozdzielczością terenu, model ten zapewnia bardziej szczegółowe analizy skutków powodzi, co umożliwia precyzyjniejsze planowanie działań zapobiegawczych i reagowania na katastrofy.

Nowym ulepszeniem modelu jest rozszerzona analiza zagrożeń, która teraz obejmuje nie tylko tradycyjne powodzie rzeczne, ale również nagłe powodzie błyskawiczne spowodowane intensywnymi opadami deszczu.

Model został również wzbogacony o najnowsze zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jak te niedawno wdrożone na Odrze w Raciborzu Dolnym i wielu innych miejscach. Te zmiany pozwalają na dokładniejszą ocenę potencjalnych strat, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem.

Te ulepszenia modelu nie tylko zwiększają jego dokładność, ale również dostosowują go do nowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i coraz częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Model staje się zatem wartościowym narzędziem zarówno dla branży ubezpieczeniowej, jak i dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Zaprezentowaliśmy Zautomatyzowaną Odpowiedź na Zdarzenia (Automated Event Response), usługę prognozowania strat dla wichur, opartą na automatycznym pobieraniu danych pogodowych, tworzeniu prognozowanego zasięgu burzy oraz analizie portfeli klientów, na naszej platformie modelującej ELEMENTS. Cały proces odbywa się bez ingerencji ręcznej, dwa razy dziennie. Dzięki temu klienci mogą otrzymywać zautomatyzowane raporty o potencjalnych stratach jeszcze przed wystąpieniem zdarzenia.

Usługa ta okazuje się niezwykle przydatna zarówno w Europie, jak i na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych podczas huraganów czy w Japonii w przypadku tajfunów – wyjaśnia Jakub Aska z Impact Forecasting.

W kontekście Europy Środkowo-Wschodniej problem niedostatecznego ubezpieczenia szkód powodziowych jest nadal aktualny. Dane z ostatniej dekady opracowane przez zespół Catastrophe Insight firmy Aon wskazują, że znacząca część strat w regionie nie była objęta ochroną ubezpieczeniową. Na przykład na Słowacji odnotowano 75% niepokrytych strat, w Polsce 80%, a na Węgrzech aż 89%. Dla porównania, w Austrii wskaźnik ten wynosił 33%, w Niemczech 50%, a w Czechach 67%.

Statystyki eksponują poważne ryzyko finansowe, przed którym mogą stanąć zarówno indywidualni obywatele, jak i przedsiębiorstwa. Zwiększenie efektywności modeli ryzyka, np. Impact Forecasting Flood Model for Poland, ma kluczowe znaczenie dla lepszego rozumienia i zarządzania ryzykiem powodziowym, a to może się przyczynić do redukcji luki ubezpieczeniowej w przyszłości.

Pomagamy ubezpieczycielom, reasekuratorom oraz podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe. Dane z naszych modeli mogą być również wykorzystywane w kontekście wewnętrznych modeli kapitałowych przez instytucje ubezpieczeniowe na potrzeby wymogów regulacyjnych, takich jak dyrektywa Solvency II – podsumował Jan Dedak z Impact Forecasting.

Aleksandra E. Wysocka


KOMENTARZE UBEZPIECZYCIELI

Dzięki aktualnym modelom możemy precyzyjniej estymować ryzyko i ustalać pojemność reasekuracyjną

Pracuję w branży ubezpieczeniowej od wielu lat i miałam okazję obserwować ewolucję modeli katastroficznych od 2004 r. Różnica między tym, co było dostępne dwadzieścia lat temu a teraz, jest ogromna – dosłownie, niebo a ziemia. Dziś możemy nie tylko dokładniej estymować ryzyko związane z powodziami czy wichurami, ale również symulować szkody spowodowane opadami czy precyzyjnie wykorzystywać te dane w procesach underwritingowych i ustalaniu pojemności reasekuracyjnej.

Co zapamiętam z tego spotkania? Przede wszystkim ogrom pracy włożonej w ten projekt i zaangażowanie wielu specjalistów z różnych dziedzin naukowych, instytutów i uniwersytetów. To współpraca na tak wielu poziomach przynosi efekty, które możemy wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa i stabilności finansowej w obliczu katastrof naturalnych.

Iwona Godlewska
Biuro Reasekuracji TUiR Warta SA


Aktualizacja modeli katastroficznych dla Polski sprzyja precyzyjniejszej ocenie ryzyka

Kluczowymi tematami poruszanymi na seminarium Aon były zmiany klimatyczne, które stają się coraz bardziej palącym problemem oraz to, jak możemy na nie reagować. W szczególności dyskusje dotyczyły najbardziej istotnych zagrożeń specyficznych dla naszego regionu, czyli powodzi, huraganów i burz konwekcyjnych, w tym gradu. Ekipa z Impact Forecasting zaprezentowała nam najnowsze spojrzenie na modele dotyczące tych żywiołów.

Zmiany w modelu powodziowym, które uwzględniają coraz bardziej intensywne zjawiska pogodowe, są w mojej ocenie niezmiernie ważne. Dodanie komponentu deszczowego jest kluczowe z uwagi na wzrost znaczenia błyskawicznych powodzi miejskich. Te zmiany w modelowaniu są oczekiwane i, moim zdaniem, będą bardzo użyteczne. Rynek ubezpieczeniowy zyskuje dzięki temu możliwości lepszego zrozumienia tych zjawisk oraz adaptacji tych modeli do własnych potrzeb.

Adrian Krause
Biuro Ryzyka, ERGO Hestia
menedżer Zespołu ds. Ryzyka Ubezpieczeniowego i Zarządzania Modelem Wewnętrznym


Zarządzanie ryzykiem powinno być wielowymiarowe

Podczas konferencji położono silne akcenty na kwestie zmian klimatu. Zaktualizowane modele, w mojej ocenie, mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem klimatycznym, umożliwiając lepsze przewidywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Interesujące były także wątki reakcji społeczeństwa, polityków i rządu na sytuacje kryzysowe, co pokazuje, że modelowanie ryzyka przez Impact Forecasting uwzględnia nie tylko czynniki naturalne, ale również społeczne i polityczne. Jest to dla mnie istotne i pokazuje, jak wielowymiarowe jest zarządzanie ryzykiem w dzisiejszych czasach.

Marcin Szatkowski
Biuro Ryzyka, ERGO Hestia
menedżer Obszaru Rozwoju Modelowania i Analiz