Nationale-Nederlanden: Nowe technologie zmienią wiele aspektów naszego życia

0
234

Z raportu „Rodzina Przyszłości” opracowanego przez DELab UW na zlecenie Nationale-Nederlanden wynika, że w dobie kryzysu ponad jedna trzecia badanych rodzin zaczęła wyraźnie częściej korzystać z urządzeń elektronicznych, a jednocześnie tylko co piąty rodzic wprowadził ograniczenia w ich używaniu. Trzech na czterech respondentów wyraziło zaś przekonanie, że w wyniku trudnego doświadczenia zdobędzie kolejne kompetencje cyfrowe, a także wypracuje nowe nawyki w obszarze higieny cyfrowej.

56% uczestników badania przyznało, że w sytuacji izolacji towarzyszy im duży niepokój i niepewność, szczególnie związane ze zdrowiem własnym oraz najbliższych. Co czwarty ankietowany zadeklarował, że zamknął się na kontakty z otoczeniem i próbuje samodzielnie odnaleźć równowagę w swoim życiu. Mimo to 12% badanych potwierdziło, że zdarza im się wejść w konflikty z domownikami.

Dla 1/5 zatrudnionych ankietowanych home office stał się nową formą realizacji zadań służbowych. Z kolei 40% rodziców próbujących sprostać swoim obowiązkom zawodowym przyznało, że trudno jest im je godzić z opieką nad dziećmi. Dorośli są sfrustrowani koniecznością wspierania zdalnej edukacji – blisko połowa badanych uważa, że nie ma do tego odpowiednich kompetencji. Pomimo występujących przeszkód 26% ankietowanych zadeklarowało, że mogłoby pracować w trybie zdalnym na stałe.

– Sytuacja związana z pandemią koronawirusa skłoniła wielu z nas do refleksji nad tym, jak wyglądałyby nasze relacje z bliskimi czy współpracownikami, gdybyśmy nie mieli dostępu do nowoczesnych technologii. Nie ulega wątpliwości, że mimo złożoności obecnego kryzysu, jest on dla nas o wiele łatwiejszy do opanowania właśnie dzięki nim. Okazuje się, że kontakt poprzez komunikatory jest dziś akceptowalną formą wymiany myśli i doświadczeń. Przygotowany przez nas raport pokazuje, że za kilka lat będzie to naturalny model komunikacji społecznej. Deklaracje badanych pozwalają przewidzieć bowiem, że nowe technologie z każdym kolejnym rokiem będą coraz silniej determinowały ich życie – mówi Michał Nestorowicz, dyrektor ds. Badań i Analiz Rynkowych Nationale-Nederlanden.

Z raportu „Rodzina Przyszłości” wynika, że urządzenia elektroniczne są obecnie jednym z naturalnych kanałów wymiany informacji oraz nawiązywania i podtrzymywania więzi między członkami rodziny. Blisko 60% badanych przyznało, że kontaktuje się z dziećmi za pośrednictwem wiadomości na komunikatorze lub maili. 56% respondentów zapewniło, że dzwoni do bliskich przez Skype lub podobne narzędzie.

Wśród jednej trzeciej ankietowanych panuje przekonanie, że trudną wiadomość wypada wysłać smsem lub przez komunikator, jeśli niezręcznie jest ją przekazać bezpośrednio. Z kolei prawie sześciu na dziesięciu uważa, że dzięki postępowi technologicznemu łatwiej będzie im łączyć pracę i życie prywatne, a przez to zyskają przestrzeń na pielęgnowanie relacji rodzinnych i rozwój własnych zainteresowań.

Co czwarty ankietowany przyznał, że w czasie wspólnych aktywności z dziećmi używa smartfona lub innego sprzętu elektronicznego. 40% rodziców potwierdziło, że w ramach wykorzystania nowych technologii szuka wraz z nimi rozwiązania jakiegoś domowego lub szkolnego problemu. Jeden na dziesięciu badanych rodziców wspólnie z najmłodszymi członkami rodziny często korzysta z aplikacji do zarządzania domowym budżetem.

– Deklaracje uczestników badania pozwalają przewidzieć, że rozwój kultury opartej na treściach cyfrowych dostępnych online sprawi, że starsze i młodsze pokolenia będą oglądać te same seriale, słuchać podobnej muzyki, korzystać z tych samych serwisów i mediów społecznościowych. Już dziś możemy zaobserwować, jak rozwija się ten trend. Obecnie co czwarty Polak deklaruje, że ogląda z dziećmi filmy i seriale na platformie takiej jak Netflix lub podobnej. To kolejny dowód na to, że dzięki rozwojowi technologii zacieśniają się więzi rodzinne – mówi Izabela Bartnicka, Head of Business Development Digital University.

Pomimo dużego zaabsorbowania młodszych światem wirtualnym i kontaktami online jeden na dziesięciu ankietowanych rodziców nie czuje potrzeby stosowania żadnych kontroli rodzicielskich, jeśli chodzi o dostęp ich dzieci do cyfrowych urządzeń. Pozostali dla bezpieczeństwa stosują nawet kilka sposobów na raz. Jednocześnie 80% badanych obawia się, że uzależnienie dzieci od urządzeń elektronicznych to jedno z podstawowych zagrożeń, jakie wiążą się z rozwojem technologii.

Nowe technologie są również szansą na rozwój służby zdrowia. – Potencjał wykorzystania technologii w służbie zdrowia jest coraz bardziej oczywisty dla znacznej grupy Polaków. Już 43% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „będziemy zdrowsi dzięki wykorzystaniu robotów i sztucznej inteligencji w służbie zdrowia”. Wiele wskazuje na to, że wierzymy w siłę cyfrowych narzędzi. Aż 60% polskich rodziców szuka dzisiaj porad na temat zdrowia swoich dzieci u doktora Google – mówi dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW.

Respondenci są również przekonani o ogromnym wpływie nowych technologii na przyszły kształt świata finansów. Według co drugiego ankietowanego w ciągu najbliższych 20 lat dzięki spersonalizowanym usługom finansowym i ubezpieczeniowym opartym na wykorzystaniu danych będzie można lepiej kontrolować domowe finanse. Ponad połowa badanych uważa za prawdopodobne, że w zamian za dopasowane i tańsze ubezpieczenie udostępni swoje dane osobiste. Z kolei 84% zadeklarowało, że za darmowy dostęp do świadczeń medycznych przekaże informacje o swoim stanie zdrowia.

– Ostatnie niełatwe tygodnie pokazały, jak ważne dla Polaków jest zabezpieczenie tego, co dla nich najważniejsze. Z myślą o bliskich i ich zdrowiu będziemy bardziej skłonni do rozsądnego planowania przyszłości i zabezpieczania się przed niespodziewanymi sytuacjami kryzysowymi. Wśród ankietowanych aż dwie trzecie uważa, że w najbliższych latach chętniej będzie decydować się na zakup ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – dodaje Michał Nestorowicz.

O badaniu:

Raport „Rodzina Przyszłości” oparty został na wynikach dwóch reprezentatywnych badań sondażowych przeprowadzonych przez Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden opracowanych przez DELab UW.

W lutym 2020 r. grupa 1007 respondentów udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów wykorzystania technologii przez członków gospodarstwa domowego, swoich przyzwyczajeń związanych z jej użytkowaniem, a także opinii i odczuć odnoszących się do wpływu technologii na życie rodzinne.

Druga ankieta została przeprowadzona w wyjątkowej, bezprecedensowej sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 dynamicznie zmieniającej tryb funkcjonowania rodzin i intensyfikującej wykorzystanie technologii. Badanie przeprowadzono w dwóch pierwszych tygodniach marca na próbie 1378 osób posiadających dzieci. Wyniki ankiety pozwoliły zorientować się w najnowszych tendencjach kształtujących życie codzienne respondentów i ich rodzin związanych z wykonywaniem pracy, opieką nad dziećmi, zdalną edukacją i komunikacją.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)