Nationale-Nederlanden wspiera akcję „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”

0
438

Nationale-Nederlanden zostało partnerem strategicznym pilotażowego przedsięwzięcia programu „Działaj Lokalnie” zatytułowanego „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”. Jego celem jest wspieranie społeczności lokalnych, które w zaistniałej sytuacji epidemicznej inicjują działania zapobiegające jej skutkom.

W pierwszym pilotażowym etapie organizatorzy wybiorą cztery Ośrodki Działaj Lokalnie, które otrzymają pieniądze na wsparcie lokalnych projektów. Natomiast w następnym kroku ośrodki te ogłoszą konkurs, w ramach którego zostaną wyłonione inicjatywy najbardziej odpowiadające na potrzeby związane z obecną sytuacją (granty w wysokości od 2 do 5 tys. zł).

– W ostatnich latach żyliśmy w poczuciu względnego bezpieczeństwa. Odkąd sięgamy pamięcią, właściwie nie ma globalnych zagrożeń, nie toczą się wojny o zasięgu światowym, dzięki postępom w medycynie nie obawialiśmy się także pandemii. Za sprawą koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 stajemy w obliczu nowego, wielkiego wyzwania, mając znikome pojęcie i doświadczenie w radzeniu sobie w tego rodzaju sytuacjach. Naszym obowiązkiem jest więc podejmowanie wszelkich możliwych działań, które pomogą zwalczać skutki epidemii – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Inicjatorom przedsięwzięcia zależy na wspieraniu łańcuchów współpracy skierowanych nie tylko na interwencje „tu i teraz”, ale także na przygotowaniu i zorganizowaniu wsparcia potrzebującym w najbliższych tygodniach. Przedsięwzięcie obejmuje zarówno pomoc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii, jak również pomoc w walce z negatywnymi społecznie skutkami pandemii i wychodzeniu z nich.

– Czas próby wyzwala różne postawy i emocje: naturalnie budzi strach, ale także wyzwala odwagę do działania i solidaryzm społeczny. Zagrożenie epidemiczne dotyka wszystkich, bez wyjątku. O tym, jak sobie z tym zagrożeniem radzić, decydują władze poszczególnych państw. Ale prawdziwa walka z koronawirusem i jego społecznymi skutkami toczy się w społecznościach lokalnych. Te społeczności same inicjują działania, które pomagają przetrwać trudną sytuację, mają bowiem najlepszą wiedzę na temat potrzeb swoich członków

mówi Paweł Zań z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

– W Nationale-Nederlanden dostrzegamy, jak w bardzo krótkim czasie zmieniła się otaczająca nas rzeczywistość. W tym trudnym momencie chcemy wspierać się przede wszystkim jako społeczność. Zaangażowanie się w ten projekt jest więc naturalnym działaniem. Mamy nadzieję, że do tego projektu już wkrótce dołączą kolejni partnerzy, niosąc pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektor komunikacji Nationale-Nederlanden.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)