Nie żyje Andrzej Geisler

0
579

W wieku 93 lat zmarł Andrzej Geisler, wybitny ekspert w dziedzinie ubezpieczeń morskich, lotniczych oraz komunikacyjnych. Przez lata nadzorował m.in. obsługę transgranicznych szkód komunikacyjnych, w czasach gdy funkcję polskiego Biura Narodowego w Systemie Zielonej Karty pełniła Warta. Był menedżerem wyższego szczebla w Warcie oraz Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. 

Andrzej Geisler z wykształcenia był prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę na rynku ubezpieczeniowym rozpoczął w 1953 roku w PZU. Następnie w 1959 roku trafił do Warty, wraz z powierzeniem jej roli polskiego Biura Narodowego w Systemie Zielonej Karty (obecnie rolę tę odgrywa Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). W Warcie przeszedł wszystkie szczeble kariery, od specjalisty, przez naczelnika wydziału, dyrektora departamentu, aż po wiceprezesa zarządu. W 1996 roku powierzono mu funkcję wiceprezesa zarządu UFG, którą pełnił do przejścia na emeryturę w 2000 roku.

(AM, źródło: PBUK)