Niebezpieczni młodzi kierowcy

0
612

Z badań Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wynika, że spośród wszystkich grup kierowców osoby w wieku 18–24 lata mają najbardziej lekceważący stosunek do przepisów drogowych, a jednocześnie uważają, że mają już duże doświadczenie. Fałszywe przekonanie o swoich umiejętnościach w połączeniu z brawurą sprawia, że w rzeczywistości stwarzają oni największe zagrożenie na polskich drogach.

Osoby w wieku 18–24 lata są przekonane, że doświadczenie w prowadzeniu pojazdu zdobywa się szybko i bez problemu. Prawie trzy czwarte ankietowanych z tego przedziału wiekowego uważa się już za doświadczonych kierowców. Jednocześnie deklarują, że prawo jazdy posiadają średnio od 3 lat.

Prawie 40% badanych młodych kierowców uważa przekraczanie prędkości o 20 km/h w terenie zabudowanym za bezpieczne (33% w całej grupie ankietowanych). Prawie 60% nie widzi zagrożenia w przekraczaniu prędkości o 15 km/h. Ponad 60% twierdzi, że można jeździć jednocześnie szybko i bezpiecznie (taką opinię wyraziło 55% ogółu badanych). Tymczasem z danych policji wynika, że najwięcej wypadków (proporcjonalnie do swojej populacji) powodują właśnie 18–24-letni kierowcy.

– Osoby młode cechuje duża skłonność do brawury. Nie mają one jeszcze odpowiedniego doświadczenia i uważają, że nic złego nie może ich spotkać. Najgorsze jest jednak to, że brakuje im dobrych wzorców, ponieważ w Polsce przepisy drogowe, a zwłaszcza ograniczenia prędkości, łamie większość kierowców. Przepisowa jazda bywa postrzegana jako coś nienaturalnego – komentuje Monika Chłopik, analityk Izby.

Kolejną cechą, która wyróżnia młodych kierowców, jest brak wyobraźni i egoizm. Ponad 18% z nich uważa, że wyprzedzanie innego auta bezpośrednio przed przejściem dla pieszych „może być w wyjątkowych sytuacjach uzasadnione”. 2/3 badanych w wieku 18–24 lata uważa, że piesi powinni być mniej uprzywilejowani w ruchu drogowym niż obecnie, a 65,5% twierdzi, że należy zwiększyć przywileje kierowców.

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane od 20.01.2020 do 02.02.2020 na zlecenie PIU przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI). Próba 1509.

(AM, źródło: PIU)