Niechciane wątpliwości

0
1000

Potworek językowy ambiguity brzmi ładnie i elegancko (wymawia się dokładnie tak, jak pisze), ale nie jest mile widziany w umowach ubezpieczeń. Oznacza bowiem niejednoznaczność i odnosi się najczęściej do niejednoznaczności zapisów, skutkujących ich interpretacją na korzyść ubezpieczonego.

Jak prezentuje się w zdaniu i w jakim kontekście może wystąpić? Oto przykład:

Despite the detailed policy wording, there was some ambiguity regarding coverage for the flood damage, leaving both the insurer and the insured uncertain about the extent of coverage.

(Pomimo szczegółowych zapisów polisowych istniała pewna niejednoznaczność, jeśli chodzi o ochronę w przypadku szkód wynikłych z powodzi, co spowodowało, że zarówno ubezpieczyciel, jak i ubezpieczony nie mieli pewności co do zakresu pokrycia).

Możemy także użyć przymiotnika, aby określić zapisy umowne jako niejednoznaczne:

Ambiguous provisions will be interpreted to the benefit of the insured.

(Niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na korzyść ubezpieczonego). 

Istnieje także forma przecząca unambiguous, którą tłumaczy się jako niedwuznaczny lub jednoznaczny:

His assessment of the situation was completely unambiguous and left no room for any doubt.

(Jego ocena sytuacji była zupełnie jednoznaczna i nie pozostawiała żadnych wątpliwości).

Małgorzata Kulik
trenerka umiejętności językowych dla branży ubezpieczeń i reasekuracji

office@premium-english.pl

www.premium-english.pl