Niesłabnąca popularność ubezpieczeń karnoskarbowych

0
462

W ciągu ostatnich kilkunastu lat system podatkowy zmieniał się wielokrotnie, co znacząco zwiększyło ryzyko wystąpienia błędów w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. EIB przypomina, że skuteczną ochroną przed skutkami finansowymi takich zdarzeń są ubezpieczenia karnoskarbowe.

– Ponad 90 razy w ciągu ostatnich 16 lat nowelizowano ustawę o VAT, a ponad 240 razy zmieniana była ustawa o CIT. O błąd w ich interpretacji i narażenie się na odpowiedzialność karnoskarbową nie jest więc trudno. Co więcej, można zakładać, że jeśli już jest wszczęte postępowanie karnoskarbowe w Polsce, to z dużym prawdopodobieństwem zakończy się ono orzeczeniem o odpowiedzialności oskarżonego. Dlatego nikogo nie dziwi dynamicznie rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami ochrony karnoskarbowej. Szczególnie w sytuacji, gdy grzywny wzrastają z roku na rok – mówi Katarzyna Rydlewska, zastępczyni dyrektora Biura Projektów Strategicznych EIB.

Minimalna wysokość takiej sankcji to 1/10 minimalnego wynagrodzenia. Górną granicą za przestępstwa skarbowe, jest równowartość 720 stawek dziennych. To oznacza w praktyce, że:

  • grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem wynosi od 424 zł do 21 120 zł,
  • grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem to kwota od 424 zł do 84 840 zł,
  • grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem to kwota od 424 zł do 42 420 zł,
  • grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem lub nakazem to kwota od 424 zł do 40 723 200 zł.

Od 1 lipca w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia kwoty te będą jeszcze wyższe.

– Błędów w rozliczeniach podatkowych nie da się zupełnie wyeliminować. To obszar bardzo trudny do zarządzania. Zawsze bowiem może się okazać, że mimo naszych najlepszych starań i chęci, popełnimy błąd mogący skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową. Co bardzo ważne, odpowiedzialność karnoskarbowa dotyczy osoby fizycznej, a nie danej firmy czy instytucji. Jeśli więc pracownik otrzyma mandat karnoskarbowy, to on musi go zapłacić – mówi Magdalena Kiepurska, prezeska zarządu Cellent, ekspertka ubezpieczeniowa, współautorka pozycji o ubezpieczeniach karnoskarbowych.

Jak działa ubezpieczenie skarbowe

Umowa ubezpieczenia zapewnia wsparcie w dwóch kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest ochrona OC pracownika, w tym osób zarządzających wobec pracodawcy donośnie do pomyłek w kwestiach księgowych. Obejmuje ona również osoby zatrudnione na bazie kontraktów menedżerskich lub umów cywilnoprawnych.

– Drugi obszar wsparcia dotyczy pomocy finansowej związanej z procedurami karnoskarbowymi, w tym pokryciem kosztów obrony, opłat sądowych, kosztów stawiennictwa oraz opłat za opinie prawne, a także refundacji nałożonych kar i grzywien. Po zapłaceniu mandatu ukarana nim osoba przekazuje ubezpieczycielowi niezbędne dokumenty, w tym decyzję o nałożeniu mandatu oraz potwierdzenie dokonania jego zapłaty. Na tej podstawie ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu pracownikowi poniesiony uszczerbek majątkowy. Jest to unikatowe rozwiązanie na rynku, które uwzględnia finansowe konsekwencje decyzji i wyroków w ramach postępowania karnoskarbowego – wyjaśnia Katarzyna Rydlewska.

Wspomniane polisy nie wykluczają z ochrony czynów dokonanych świadomie przez ubezpieczonego. Jednakże ta zasada ma zastosowanie wyłącznie do części wsparcia oferowanego przez ubezpieczyciela – w przypadku OC wobec pracodawcy wina umyślna jest standardowo wyłączona z zakresu ochrony.

– Doświadczenie dowodzi, że odszkodowania wypłacane w ramach ochrony karnoskarbowej zdecydowanie przeważają w porównaniu z ochroną pracowniczą, mniej więcej w proporcji 9 do 1. Czyli na 9 mandatów skarbowych przypada jedno roszczenie ze strony pracodawcy. Trzeba też pamiętać, że oprócz narażenia na „drobne” mandaty, pracownikom mogą też być postawione – w bardziej złożonych sprawach – zarzuty karnoskarbowe, a także karne. Wówczas będziemy potrzebowali pomocy adwokata, co może wiązać się poważnymi kosztami, w zależności od stawki godzinowej za udzielenie pomocy prawnej. Dlatego ubezpieczenia te cieszą się rosnącą popularnością – dodaje Magdalena Kiepurska.

(AM, źródło: Brandscope)