Niski poziom aktualizacji sum gwarancyjnych w OC grozi pogłębieniem luki ubezpieczeniowej

0
879

Pomimo bardzo wysokiej inflacji, sumy gwarancyjne w OC klientów korporacyjnych niemal nie ulegają aktualizacji – alarmuje Warta. Zakład ostrzega, że przy długim okresie zgłaszania roszczeń narastająca luka ubezpieczeniowa w OC korporacyjnym jest problemem z opóźnionym zapłonem.

Bazując na ocenie swojego portfela OC korporacyjnych Warta szacuje, że jedynie około co 10. klient zdecydował się zaktualizować główne sumy gwarancyjne w OC działalności gospodarczej w 2023 r. Ponadto tylko 7% klientów podwyższyło sumę gwarancyjną powyżej poziomu inflacji z 2022 r. (14,4%). Zakład zauważa, że bardzo niski poziom aktualizacji sum gwarancyjnych występuje wśród klientów korzystających zarówno ze wsparcia agentów, jak i brokerów.

Problem z opóźnionym zapłonem

Brak aktualizacji sumy gwarancyjnej generuje lukę ubezpieczeniową, która pogłębia się z każdym rokiem rosnących cen. Roszczenia z OC mogą się pojawiać nawet po kilku latach od wystąpienia szkody i jeszcze później – w przypadku szkód osobowych. Szczególnie istotne jest to w przypadku umów OC opartych na triggerze „act committed” (typowy dla OC odpowiedzialności zawodowej). W przypadku tego typu triggera szkoda z OC jest wypłacana z polisy, która obowiązywała w momencie powstania pierwotnej przyczyny danej szkody (a nie w momencie wydarzenia się danej szkody).

W przypadku wystąpienia szkody przed 2024 r. luki ubezpieczeniowej jeszcze nie ma, gdyż suma gwarancyjna wystarcza na pokrycie szkody. Późniejsze wystąpienie zalania w wyniku burzy skutkuje już luką. Co więcej, im później i im wyższa inflacja, tym luka jest większa.

Większe bezpieczeństwo to niekoniecznie dużo wyższa składka

Warta przyznaje, że w obecnych warunkach, nawet przy braku podwyższenia sum gwarancyjnych klienci muszą się liczyć z rosnącymi składkami z OC działalności, m.in. ze względu na rosnące wartości średniej szkody. Jednak samo podniesienie sumy gwarancyjnej nie oznacza analogicznego wzrostu składki. Zakład zaznacza, że jako przybliżenie można przyjąć, iż przy podwojeniu sumy gwarancyjnej (100% wzrost sumy gwarancyjnej) można się spodziewać około 50% wzrostu składki.

(AM, źródło: Warta)