NN Group porozumiała się z organizacjami konsumenckimi w sprawie unit-linków

0
496

NN Group ogłosiła osiągnięcie porozumienia z organizacjami konsumenckimi Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis i Consumentenbond w sporze dotyczącym produktów typu unit-linked sprzedawanych w Holandii przez Nationale-Nederlanden, w tym także za pośrednictwem Delta Lloyd i ABN AMRO Levensverzekering. Całkowita wartość ugody opiewa na kwotę około 300 mln euro.

– Ugoda jest ważnym wynikiem dla wszystkich zaangażowanych w ten długotrwały problem branżowy – powiedział David Knibbe, dyrektor generalny NN Group. – Poważnie potraktowaliśmy krytykę, że niektóre produkty nie spełniły oczekiwań naszych klientów, dlatego z przyjemnością ogłaszamy ostateczne porozumienie ze wszystkimi organizacjami konsumenckimi. Dzięki ugodzie możemy wreszcie rozwiązać ten problem.

We wrześniu ubiegłego roku sąd w Hadze uznał, że ubezpieczyciel nie przekazywał klientom wyczerpujących informacji dotyczących produktów unit-linked, tj. jaka część ich składek została przeznaczona na faktyczne inwestycje, a jaka na pokrycie kosztów firmy. W ten sposób zmienił werdykt z 2017 r., który oczyścił firmę z tych zarzutów.

Ugoda dotyczy wszystkich produktów typu unit-linked klientów zrzeszonych w jednej z organizacji konsumenckich. Wszelkie postępowania prawne zostaną umorzone, a organizacje i strony powiązane nie będą mogły wszczynać żadnych nowych postępowań prawnych.

Po sfinalizowaniu wszystkich szczegółów związanych z realizacją ugody klienci otrzymają indywidualną ofertę za pośrednictwem swojej organizacji. Umowa stanie się ostateczna, gdy 90% klientów zgodzi się na ich propozycję. NN oczekuje, że proces ten potrwa do końca 2024 r.

Na pokrycie kosztów ugody w IV 2023 roku utworzono rezerwę w wysokości około 360 mln euro. Obejmuje ona 60 mln euro spraw klientów trudnych oraz niezwiązanych z jedną z organizacji, którzy nie otrzymali wcześniej rekompensaty. Ponadto dostępnych jest dla nich około 20 milionów euro w ramach pozostałej części rezerwy ujętej w ramach rozliczenia za 2008 rok.

(AM, źródło: NN Group)