NN Life & Pensions przejmie życiowy biznes ABN AMRO Verzekeringen

0
298

NN Group, ABN AMRO Bank i ich spółka joint venture ABN AMRO Verzekeringen (AAV) poinformowały o osiągnięciu porozumienia w sprawie sprzedaży biznesu życiowego tej ostatniej. Jej nabywcą będzie Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV (NN Life&Pensions).

AAV to wspólne przedsięwzięcie NN Group (51%) i ABN AMRO Bank (49%), które dostarcza produkty i usługi ubezpieczeniowe ponad milionowi klientów detalicznych i korporacyjnych. NN Life&Pensions nabędzie 100% ABN AMRO Levensverzekering NV (AAL) od AAV za łączną kwotę 253 mln euro. Transakcja zostanie sfinansowana z własnych zasobów pieniężnych towarzystwa.

AAL zostanie zintegrowana z NN Life&Pensions. Ten ostatni oraz ABN AMRO Bank zamierzają kontynuować sprzedaż terminowych produktów na życie za pośrednictwem kanałów banku.

Po transakcji AAV skoncentruje się na działalności majątkowej i brokerskiej. NN Group i ABN AMRO Bank zgodziły się poczynić dodatkowe inwestycje w nadchodzących latach w celu wzmocnienia cyfrowych możliwości AAV i dalszego rozwoju portfela ubezpieczeń majątkowych.

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2022 roku.

(AM, źródło: NN Group)