NNW dla dziecka tylko z pakietem assistance

0
318

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Europ Assistance Polska radzi rodzicom, aby pomyśleli o bezpieczeństwie dzieci i wyposażyli je w polisę NNW. Takie rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć uczniów przed skutkami wypadków, do których dochodzi zarówno w szkole, jak i poza nią.

Firma przypomina, że placówki oświatowe bardzo często decydują się na wykupienie grupowego ubezpieczenia NNW dla swoich uczniów. Szkoły wybierają towarzystwo, sumę ubezpieczenia, a także zakres ochrony i wysokość składki. Warto pamiętać, że takie ubezpieczenie jest fakultatywne i nie zawsze można w tym zakresie liczyć na decyzję szkoły. Dlatego warto samodzielnie wyposażyć dziecko w polisę indywidualną i dostosować jej zakres do potrzeb własnych i swojego dziecka.

– Polisy szkolne przeważnie gwarantują jedynie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Charakteryzują się też wąskim zakresem świadczeń i niskimi sumami ubezpieczenia. Wybierając ubezpieczenie dla swojego dziecka, warto podejść do tematu kompleksowo i wyposażyć pociechę w ubezpieczenie NNW z bogatym assistance medycznym i świadczeniami rehabilitacji – mówi Marcin Zieliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży Europ Assistance Polska.

Przed wykupieniem polisy rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na zakres umowy. Najczęściej polisy obejmują zdarzenia, do których doszło na terenie placówki oświatowej czy w drodze do lub ze szkoły. Na rynku dostępne są też ubezpieczenia, których szerszy zakres dotyczy również wypadków powstałych podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także chroni dzieci podczas zajęć pozaszkolnych, wakacji czy ferii.

Podczas wyboru polisy warto też zwrócić uwagę, czy zawiera ona świadczenia assistance. Takie ubezpieczenie zawiera nie tylko odszkodowanie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, ale także niezbędną pomoc tuż po zdarzeniu: wizytę lekarza, opiekę pielęgniarską, dostarczenie leków czy korepetycje z lekcji opuszczonych w związku z dłuższą hospitalizacją. Bardzo ważna jest również pomoc w organizacji i prowadzeniu rehabilitacji.

– W dzisiejszych czasach duża część naszego życia odbywa się w rzeczywistości online. Niestety świadomość zagrożeń, jakie mogą pojawić się w wirtualnym świecie, jest ciągle niewystarczająca. Większość dorosłych osób ma mylne przekonanie, że w sieci jest bezpieczna. Tym bardziej warto podkreślić, na jak duże zagrożenie narażone są dzieci. Dlatego to właśnie na rodzicach spoczywa dbanie o to, by w bezpieczny sposób korzystały z internetu. Dobre polisy zapewniają odpowiednie wsparcie, m.in. przy założeniu blokady rodzicielskiej, przeprowadzeniu monitoringu sieci i usunięciu oraz zatrzymaniu rozprzestrzeniania się publikacji na temat dziecka w internecie, a także organizacji wizyty dziecka u psychologa – dodaje Marcin Zieliński.

(AM, źródło: Europ Assistance Polska)