Nowa oferta assistance od Europ Assistance Polska i Santander Aviva

0
508

Europ Assistance Polska i Santander Aviva przygotowały pakiet usług pomocowych w ramach ubezpieczenia „Życie i zdrowie”. Nowe ubezpieczenie dostępne dla klientów banku zapewnia ochronę finansową, jak również wsparcie w przypadku poważnego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Polisa pozwala też na objęcie ochroną dziecka.

Produktem bazowym oferty jest „Pakiet na życie”, do którego można dobrać „Pakiet zdrowotny”, „Pakiet szpitalny”, „Pakiet wypadkowy” i „Pakiet dla dziecka”.

W ramach nowej oferty w przypadku poważnego zachorowania, np. na nowotwór złośliwy, klienci otrzymują nie tylko wsparcie finansowe, ale także pomoc w organizacji codziennych spraw. Pakiet assistance gwarantuje dostęp do drugiej opinii medycznej – dodatkowa konsultacja z lekarzem specjalistą to szansa na weryfikację postawionej diagnozy i określenie najbardziej adekwatnych metod leczenia.

– Dodatkowe świadczenia medyczne, w postaci assistance medycznego, stanowią wartość dodaną dla klientów. Ubezpieczony w trudnym dla siebie momencie życia, jakim niewątpliwie jest diagnoza choroby nowotworowej, udar czy zawał serca, może liczyć na pomoc w organizacji drugiej opinii medycznej, rehabilitacji, pomocy psychologa czy też pomocy w domu po hospitalizacji. Pakiet usług assistance został tak przygotowany, aby uwzględnić specyfikę procesu leczenia, a tym samym lepiej odpowiadać na potrzeby osób, które zmagają się z chorobą – mówi Marcin Zieliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży Europ Assistance Polska.

Nowością w ramach ubezpieczenia jest możliwość objęcia ochroną w ramach jednej składki  wszystkich swoich dzieci do 18. roku życia. W ramach „Pakietu dla dziecka” w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest złamanie, oparzenie czy skręcenie, polisa gwarantuje wypłatę świadczenia pieniężnego. Dodatkowo przewidziane jest wsparcie w postaci świadczeń assistance. Jeżeli dziecko doznało uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku i konieczny był jego pobyt w szpitalu, w ramach ubezpieczenia możliwa jest organizacja i pokrycie kosztów wsparcia po hospitalizacji, tj. wizyty pielęgniarskiej, transportu medycznego czy zakwaterowania osoby towarzyszącej podczas pobytu dziecka w szpitalu.

Ponadto, jeżeli istnieją wskazania medyczne, rodzice mogą liczyć na organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji dziecka oraz organizację i transport sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach pakietu znajdują się również korepetycje, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku dziecko nie mogło uczęszczać do szkoły co najmniej 10 dni, pomoc psychologa, a także wizyta pediatry w przypadku nagłego zachorowania dziecka.          

(AM, źródło: Europ Assistance Polska)