Nowa Zelandia: Trend wzrostowy w ubezpieczeniach ogólnych

0
414

W Nowej Zelandii wysoki stopień narażenia na zagrożenia naturalne w połączeniu z intensyfikacją budownictwa mieszkalnego i infrastrukturalnego sprawia, że oczekiwany jest wzrost rynku ubezpieczeń ogólnych z 5,8 mld dol. w 2018 r. do 7,8 mld dol. w 2023 r.

Ubezpieczenia ogólne mają największy wkład we wzrost w branży ubezpieczeniowej. Udział segmentu wyrażony w procentach całej branży ubezpieczeniowej wykazuje trend wzrostowy. Wzrósł z 76% w 2014 r. do 80,2% w 2018, a w 2023 r. spodziewany jest na poziomie 81,4%. Składka przypisana brutto z nowozelandzkiego rynku ubezpieczeń ogólnych miała za lata 2014–2018 średnią roczną stopę wzrostu 10,3%. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, wypadkowe i zdrowotne były głównymi motorami wzrostu, a ich łączny udział wyniósł w 2018 r. 91,8%. Ubezpieczenia majątkowe były największym subsegmentem, z udziałem 42,2% w składce przypisanej brutto w 2018 r.

Inwestycje w budownictwo mieszkaniowe stymulują wzrost w ubezpieczeniach majątkowych. Rząd realizuje plan zainwestowania w latach 2018–2020 poprzez program KiwiBuild 1,5 mld dol. Katastrofy naturalne pozostają głównym czynnikiem ryzyka. Rada Ubezpieczeń Nowej Zelandii odnotowała straty ubezpieczone spowodowane przez zagrożenia naturalne w wysokości 323,8 mln dol. w latach 2017–2018.

(AC, źródło: Global Data)