Nowe horyzonty w ubezpieczeniach

0
603

24 kwietnia w hotelu Crowne Plaza Warsaw The HUB 2024 odbyło się chmurowe śniadanie biznesowe Britenet zatytułowane „Data-driven organisation: Droga ubezpieczyciela do chmury”. Wydarzenie zgromadziło czołowych polskich ekspertów z sektora nowych technologii i ubezpieczeń, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wykorzystania danych i rozwiązań chmurowych. Patronem medialnym wydarzenia była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Celem spotkania zorganizowanego przez Britenet we współpracy z „Gazetą Ubezpieczeniową” było zebranie w jednym miejscu kluczowych ekspertów z branży ubezpieczeniowej oraz nowych technologii i wymiana doświadczeń. Uczestnicy, reprezentujący takie firmy, jak LINK4, Beesafe, ERGO Hestia, Britenet oraz Microsoft, dyskutowali o najnowszych trendach oraz dzielili się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi m.in. implementacji rozwiązań chmurowych.

Eksperci podzielili się doświadczeniami dotyczącymi stosowania technologii chmurowej w branży, omawiając wyzwania, które napotkali. Jak podkreślało wielu z nich, posiadanie chmury obliczeniowej w portfolio technologicznym daje firmom znaczną przewagę rynkową nad konkurentami, którzy nie korzystają z takich rozwiązań. Umożliwia to efektywniejszą optymalizację kluczowych parametrów biznesowych w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

– W nadchodzących latach chmura obliczeniowa z pewnością zdominuje kształtowanie przewag konkurencyjnych – stwierdził Marcin Grabowski, Head of IT Beesafe.

Z kolei przedstawiciele ERGO Hestii podzielili się spostrzeżeniami na temat wdrażania rozwiązań chmurowych oraz budowania wewnętrznych zespołów IT. W prezentacjach zwrócili uwagę na korzyści płynące z rezygnacji z usług zewnętrznych dostawców na rzecz rozwijania kompetencji wewnętrznych. Zdobyte w ten sposób doświadczenie i umiejętności okazały się kluczowe dla dalszego rozwoju firmy w obszarze IT. Podkreślili również, że przed rozpoczęciem jakiejkolwiek implementacji kluczowa jest dojrzałość organizacyjna przedsiębiorstwa oraz dokładne zdefiniowanie potrzeb. – Chmura jest fantastyczna, ale wymaga solidnego przygotowania – zaznaczał Łukasz Białous, kierownik zespołu projektowego w Departamencie IT ERGO Hestii.

– Żyjemy w świecie, w którym trzeba wybierać – podkreślał z kolei podczas swojego wystąpienia Łukasz Nienartowicz, Head of Business Intelligence Britenet. Ekspert przedstawił strategiczne decyzje, które musi podjąć przedsiębiorstwo planujące wdrożenie technologii chmurowej. – Kto będzie odpowiedzialny za budowę chmury? Czy powierzymy to zadanie zewnętrznemu dostawcy, czy też zbudujemy kompetencje wewnętrzne? Jakie metody zostaną zastosowane podczas implementacji oraz dlaczego decydujemy się na to rozwiązanie? – te pytania są kluczowe dla określenia celów oraz uzasadnienia wyboru chmury – wskazywał. Podkreślił również, jak istotne jest postawienie sobie tych fundamentalnych pytań przed rozpoczęciem wdrożenia, aby odpowiednio przygotować organizację na nadchodzące zmiany.

Britenet oraz „Gazeta Ubezpieczeniowa” zadeklarowały kontynuację współpracy na rzecz wspierania innowacji i rozwoju branży.

Pełna relacja z wydarzenia ukaże się w „GU” z 20 maja.

(AM, źródło: PAP MediaRoom)