Nowy ład dla ubezpieczycieli w Nigerii

0
386

Nadzór ubezpieczeniowy National Insurance Comission (NAICOM) poinformował, że nowe wytyczne ładu korporacyjnego dla branży ubezpieczeniowej wejdą w życie 1 czerwca. Zasadniczym celem nowych wytycznych jest zapewnienie efektywnego administrowania, nadzoru, regulacji i kontroli biznesu ubezpieczeniowego w Nigerii.

Niepodporządkowanie się Nigeryjskiemu Kodeksowi Ładu Korporacyjnego (NCCG) z 2018 r. i nowym wytycznym będzie uznane za pogwałcenie ustawy o NAICOM z 1997 r. i będzie karane. NAICOM wyjaśnia, że Rada Sprawozdawczości Finansowej Nigerii opublikowała Kodeks Ładu Korporacyjnego, aby zinstytucjonalizować najlepsze praktyki ładu korporacyjnego we wszystkich firmach w Nigerii i unieważnić wszystkie inne kodeksy sektora.

(AC, źródło: AIR)