Nowy rok nie wyhamował spadków cen w OC ppm.

0
486

Widoczne w 2019 roku spadki stawek w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) miały miejsce również na początku obecnego roku – zauważa „Rzeczpospolita”.

Powołując się na dane Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) za 3 kwartały ub.r., gazeta przypomina, że na koniec września 2019 r. łączny przypis składki z OC ppm. spadł o 1,3% r/r. Jednocześnie średnia składka z tego typu polis spadła o 3,3% r/r, natomiast średnia wartość jednostkowej szkody z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wzrosła o 3,1%. Według Pawła Kuczyńskiego, prezesa Ubea.pl, szczególnie wysokie spadki stawek widoczne były w listopadzie ub.r. i styczniu obecnego roku. Z kolei Paweł Surówka, prezes PZU SA, podczas prezentacji wyników zakładu za 9 miesięcy 2019 r. mówił, iż niektórzy konkurenci jego firmy testują niższe ceny polis OC, mimo inflacji szkód. Natomiast Sławomir Bilik, prezes Punkta, ocenił, iż pod pozorem stabilizacji cen na relatywnie niskim poziomie w wybranych segmentach klientów OC ppm. była prowadzona mała wojna cenowa.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 23 lutego, Piotr Skwirowski „Ceny OC coraz szybciej spadają. Trend się utrwala”:

https://www.rp.pl/…

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)