Nowy rozdział współpracy pomiędzy Reso a Balcią

0
532

Reso i Balcia poinformowały o nowym otwarciu współpracy, któremu nadały nazwę „Better – Together”. W jej ramach obie firmy chcą na nowo zdefiniować role, wspólne działanie i korzyści z niego płynące.

W specjalnym liście do pośredników ubezpieczeniowych podpisanym przez Jana Pijewskiego, dyrektora generalnego Balcia w Polsce, oraz Piotra Włodarczyka, prezesa zarządu Reso, zwrócono uwagę na komplementarność usług kompetencji obu ubezpieczycieli. „Nasze główne kompetencje są komplementarne. Profesjonalny serwis, wieloletnie doświadczenie w dystrybucji ubezpieczeń, zapewnienie jakościowych procesów i narzędzi dostarczanych Państwu to niezaprzeczalne atrybuty Reso. Doceniamy je i traktujemy jako podstawę do dalszej długofalowej współpracy pomiędzy Balcią i Reso a Państwem. Balcia jest ekspertem w tworzeniu kompleksowych, innowacyjnych produktów, dedykowanych potrzebom współczesnego klienta. Wierzymy, że połączenie serwisu Reso, atrakcyjnych produktów Balcii i wspólnych wieloletnich doświadczeń zagwarantują nam wszystkim sukces na polskim rynku” – czytamy.

W liście podkreślono, że kluczowym obszarem zainteresowań Reso i Balcia jest zapewnienie pośrednikom najlepszych możliwych warunków współpracy, w tym wynagrodzenia za sprzedaż ubezpieczeń Balcia. Na obecnym etapie wiąże się to z ujednoliceniem warunków umowy i zniwelowaniu różnic w tym zakresie w sieci agencyjnej. Autorzy podkreślili, że zmiany w strukturach zarządczych Reso i działania podejmowane przez nowy zarząd „już znacząco wpłynęły na polepszenie relacji między firmami”. Ponadto w najbliższych tygodniach, w związku z wdrożeniem nowych produktów, Balcia uruchomi kampanię marketingową nakierowaną na większą rozpoznawalność marki i jej ubezpieczeń.

Reso i Balcia zapowiedziały, że w ciągu najbliższych tygodni wyślą do pośredników zaproszenia do udziału we wspólnych wydarzeniach w całej Polsce, podczas których obie firmy przedstawią strategiczne kierunki rozwoju, plany marketingowe i narzędzia przygotowane dla agentów ubezpieczeniowych w sieci sprzedaży Reso.

(AM, źródło: Reso)