O bezpieczeństwie w ruchu drogowym w kontekście standardów likwidacji szkód komunikacyjnych na konferencji w Warszawie

0
538

25 października 2023 roku w Warszawie odbędzie się konferencja prawno-techniczna pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego”. Patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez Uczelnię Łazarskiego jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Głównym tematem wydarzenia będą prawa, jakie ma obywatel w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, ich poszanowanie oraz należna ochrona, jak również uchybienia państwowych instytucji nadzorujących ten obszar.

Konferencja została podzielona na dwa panele: prawny oraz techniczny. W jej trakcie zostaną poruszone następujące kwestie:

  • Aspekty prawnej i etycznej odpowiedzialności spoczywającej na biegłych i rzeczoznawcach.
  • Procesowe, ustrojowe i etyczne aspekty dotyczące roli biegłego w toku postępowania sądowego oraz zasad sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
  • Standardy, jakie spełniać powinny części zamienne na rynku polskim.
  • Problemy w toku postępowania sądowego, z jakimi borykają się sędziowie, biegli, rzeczoznawcy, prawnicy oraz poszkodowani i pracownicy towarzystw ubezpieczeń.
  • Zrozumienie wzajemnych oczekiwań i wymagań osób biorących udział w procesie sądowym.
  • Podniesienie technicznej i prawnej wiedzy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas konferencji omówione zostaną również aktualne trendy linii orzeczniczej oraz ich wpływ na wysokość świadczeń w ramach ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rola instytucji nadzorujących ochronę poszkodowanych oraz rynek finansowy. Uczestnicy spotkania sformułują również wnioski de lege ferenda oraz propozycje dla ustawodawcy.

Spotkanie skierowane jest do sędziów, prawników, rzeczoznawców, biegłych, likwidatorów szkód komunikacyjnych, właścicieli serwisów, kancelarii odszkodowawczych oraz towarzystw ubezpieczeń.

Rejestracja i szczegółowy program TUTAJ.

(AM, źródło: LinkedIn)