O dobrych praktykach na 23. Kongresie Brokerów

0
968

W czwartek 24 października 2019 roku w Kazimierzu Dolnym odbyło się spotkanie organizacyjne przed kolejnym Kongresem Brokerów. Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Łukasz Zoń poinformował, że dwudziesty trzeci z kolei Kongres rozpocznie się w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach 27 maja 2020 roku pod hasłem „Najlepsze są dobre praktyki”.

Kwestie etyczne oraz aktualizacja kodeksu dobrych praktyk na linii broker-broker i broker-ubezpieczyciel będą wiodącymi tematami 23. Kongresu Brokerów. Przypomnijmy, że podczas Walnego Zgromadzenia członków SPBUiR w czerwcu 2019 r. powstała specjalna komisja ds. etyki, na której czele stanął Jacek Kliszcz.

Prezes Łukasz Zoń zapowiedział zwiększenie ceny pakietu kongresowego o 15%, co jest spowodowane wzrostem kosztów pobytu w hotelu Gołębiewski. Formuła Kongresu ma pozostać niezmieniona. Prawdopodobnie odbędą się po raz drugi wystąpienia przedstawicieli zakładów ubezpieczeń w formule stand-up.

AW