OC jest już na minusie

0
1787

Utrzymująca się przez ostatnie lata polityka niskich stawek w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawiła, że z roku na rok rentowność techniczna w tym segmencie pogarszała się, utrzymując się jednak na plusie. Eksplozja inflacji w połączeniu ze stagnacją cenową w OC ppm sprawiły, że kwestią czasu było, kiedy owe polisy zaczną przynosić straty. Dziś już wiadomo, że stało się tak pod koniec ubiegłego roku.

Z opublikowanego 8 kwietnia raportu Komisji Nadzoru Finansowego zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2023” wynika, że w minionym roku krajowi ubezpieczyciele zebrali łącznie 78,9 mld zł składek brutto. Rezultat ten był o 9,2% lepszy od odnotowanego w 2022 r., tj. 72,27 mld zł. Zakłady ubezpieczeń wypłaciły 44,24 mld zł odszkodowań i świadczeń – o 0,3% mniej niż w poprzednim roku (44,35 mld zł). Wynik techniczny rynku uplasował się na poziomie 7,03 mld mln zł. Rok wcześniej wyniósł 5,63 mld zł. Natomiast zysk netto osiągnął poziom 9,5 mld zł, wobec 5,69 mld zł dwanaście miesięcy wcześniej (+67% r/r).

Rynek życiowy znów rośnie

Na koniec minionego roku dział I legitymował się przypisem wielkości 22,85 mld zł. Był to rezultat 6,2% wyższy od uzyskanego w 2022 r. (21,5 mld zł). Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2023 r. uplasował się na poziomie 3,32 mld zł – o 54,01% wyższym od ubiegłorocznego (2,15 mln zł). Wynik techniczny wyniósł z kolei 4,11 mld zł, wobec 2,81 mld zł przed rokiem (+46,31%). Łączna wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto spadła o 13,84%, z 18,84 mld zł po 12 miesiącach 2022 r. do 16,23 mld zł rok później.

Ponad 5 mld zł wzrostu majątku

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w ubiegłym roku 56,04 mld zł składek brutto – o 10,38% więcej niż w 2022 r., tj. 50,77 mld zł. W segmencie komunikacyjnymprzypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniósł 15,7 mld zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 15,05 mld zł, co oznacza wzrost o jedynie 4,33%. Trend znaczącego wzrostu podtrzymał za to segment autocasco, generując 12,57 mld zł składek – o 14,2% więcej niż przed rokiem, tj. 11 mld zł.

W 2023 r. ubezpieczyciele wypłacili w sumie 10,66 mld zł odszkodowań i świadczeń z OC – o 6% więcej niż przed rokiem (9,85 mld zł). Z kolei łączna kwota roszczeń zaspokojonych z AC uplasowała się na poziomie 7,25 mld zł, wobec 6,41 mld zł rok wcześniej (+13,08% r/r).

OC poniżej zera

Ze względu na utrzymujące się wciąż niskie stawki w OC segment komunikacyjny zanotował kolejny spadek wyniku technicznego. Na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnął on poziom 846,88 mln zł. Był to rezultat o 28,45% niższy od odnotowanego 12 miesięcy wcześniej, tj. 1,18 mld zł. W OC po raz pierwszy od siedmiu lat, tj. od 31 grudnia 2016 roku, odnotowano stratę techniczną. Wyniosła ona 94,32 mln zł. Rok wcześniej rynek obowiązkowych polis komunikacyjnych był z kolei na plusie, notując rezultat w kwocie 247,39 mln zł. Z kolei rentowność techniczna w AC wzrosła o zaledwie 0,54% – z 936,16 mln zł na koniec 2022 r. do 941,2 mln zł dwanaście miesięcy później.

Sektor non-life nieźle zarobił

Wynik finansowy netto firm majątkowych za 2023 r. wyniósł 6,18 mld zł i był o 74,84% wyższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej, tj. 3,53 mld zł. Wynik techniczny sektora na koniec ubiegłego roku osiągnął poziom 2,92 mld zł. Rezultat ten było o 3,48% wyższy od wykazanego w 2022 r., tj. 2,83 mld zł. W minionym roku dział II wypłacił łącznie 28,01 mld zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 9,78% więcej niż rok wcześniej (25,52 mld zł).

Więcej na temat wyników rynku w artykule na portalu GU.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl