OC zawodów medycznych a świadczenie pomocy medycznej uchodźcom z Ukrainy

0
786

Inter Polska poinformowało, że zarówno ubezpieczeni w ramach OC obowiązkowego podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej, jak i OC dobrowolnego są chronieni na wypadek szkód wyrządzonych uchodźcom.

Komunikat ubezpieczyciela został opublikowany w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, w wyniku której każdego dnia przybywają do Polski uchodźcy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, w tym również pomocy medycznej. Inter Polska przypomniało, że OC obowiązkowego podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej oraz fizjoterapeuty obejmuje odpowiedzialność za udzielanie bądź zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom – również cudzoziemcom oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakład dodał, że przedstawiciele zawodów medycznych nieposiadający praktyk, którzy nie mają obowiązku posiadania polisy OC, ale zakupili w Inter Polska OC dobrowolne w wariancie B, obejmujące zakresem udzielanie bądź zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych, również posiadają ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkód wyrządzonych pacjentom będącym cudzoziemcami lub mającym status uchodźcy wojennego.

(AM, źródło: Inter Polska)