OFA: Bądźmy partnerami

0
647

Prowadzę multiagencję w Policach. Patrzę na pracę agencyjną trochę z innej perspektywy, ponieważ większość umów, które posiadam z towarzystwami ubezpieczeniowymi, jest podpisana bezpośrednio z towarzystwami. Część umów mam w innych multiagencjach. Moim zdaniem na rynku ubezpieczeń dzieje się wiele dobrego, ale niestety też wiele złego.

W codziennej pracy napotykam różne problemy. Przede wszystkim chciałbym, żeby obsługa i pomoc dla klientów mogła nadchodzić dużo szybciej. I żeby towarzystwa ubezpieczeniowe były dla nas partnerami.

Brak zaufania do agentów

Widzę problem w braku zaufania do agentów ze strony zakładów wywodzących się z kanałów direct. Gdy przychodzi do nas klient z jakimś problemem, firmy uniemożliwiają nam pomoc, każą klientowi dzwonić na infolinię.

Dlaczego my nie możemy się takim klientem zaopiekować, jeżeli przychodzi do nas? Często też nie możemy mu odnowić polisy z innego kanału.

Różne ceny

Kolejny problem stanowią różnice w cenach. Taryfa moim zdaniem powinna być sprawiedliwa, bo ja jako agent nie chcę wychodzić na złodzieja przed moim klientem. Jeśli składka w towarzystwie X w leasingu wynosi na przykład pięć tysięcy, a u mnie piętnaście, to coś jest nie tak.

Poza tym jak taki mały agent ma robić przypis dla towarzystwa, jeżeli nie ma możliwości zawalczyć o tego klienta z powodu dużych rozbieżności cenowych?

Obsługa zrzucona na agenta

Towarzystwa potworzyły teraz różne marki, ale agent nie zawsze ma możliwość zawrzeć takie ubezpieczenie. Klient widzi reklamy i nie rozumie, dlaczego nie może zawrzeć takiego ubezpieczenia również u agenta. Za to towarzystwa narzucają na agentów bardzo wiele czynności obsługowych, za które nie otrzymujemy prowizji. Na przykład zgłaszanie różnych umów sprzedaży czy wypowiedzeń.

A jednocześnie towarzystwa zgodziły się na utworzenie innych kanałów dystrybucji, np. banków, które z tego rodzaju kwestiami obsługowymi odsyłają do agenta. Poza tym agent musi prostować błędy i brak kompetencji pośredników z innych kanałów dystrybucji, uważam to za niesprawiedliwe.

Edukacja i sprawne systemy

Chciałbym też zwrócić uwagę na polisy zawarte niezgodnie z ustawą. Bardzo często mają miejsce takie sytuacje, że komis, inny agent lub jakiś inny pośrednik wystawi polisę krótkoterminową niezgodnie z ustawą. Towarzystwa ubezpieczeniowe powinny odpowiednio edukować agentów.

Ponadto powinny zwrócić uwagę na to, żeby ich systemy działały bez błędów. Te systemy są często niedopracowane, nie można zrobić na nich niektórych prostych operacji, które powinny zajmować chwilę. Agenci za długo czekają na realizację zgłoszeń.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że towarzystwa muszą być w stanie słuchać agentów i chcieć z nimi współpracować, bo nie powinniśmy być dla siebie wrogami, tylko partnerami do współpracy.

Marcin Rachuta
Obiektywne Forum Agentów